OPMAAT NAAR ZONDAG – 16 juni

Ds. Gert Jan de Bruin

Het evangelie brengt ons op de eerste zondag na Pinksteren die luistert naar de naam Trinitatis (Drieeenheid) bij een ontmoeting tussen Jezus en één van de Joodse leiders, een zekere Nikodemus. In de nacht gaat Nikodemus naar Jezus toe. Vanwaar  die nachtelijke ontmoeting? We kunnen er slechts naar raden. Wat we wel weten is dat er  mensen zijn die ’s nachts kunnen zeggen wat ze overdag niet over hun lippen krijgen. Alsof er in de nacht een zekere remming wegvalt. Juist in het donker durven mensen dan iets van hun gezicht te laten zien.
Nikodemus wil Jezus ontmoeten en hem vragen voorleggen. Wat volgt is een wat moeizaam gesprek over ‘geboren worden’. Dat roept bij Nikodemus en latere hoorders de nodige vragen op. We proberen er iets van te verstaan.

Er is een hartelijk welkom voor Trudy Joosse-Ridder, de nieuwe kerkelijk werker voor de Kruiskerk en de Paaskerk; ze wordt aan beide wijkgemeenten verbonden, op 16 juni in de Paaskerk, op 14 juli in de Kruiskerk.

Gelezen wordt op 16 juni: Johannes 3: 1 t/m 10

Ds. Gert Jan de Bruin gaat voor in de Paaskerk, zondag 16 juni, 10.00 uur.Anonymus
Jezus en Nicodemus
pentekening (20 × 27 cm) — ca. 1655
Museum Albertina, Wenen

Deze tekening werd gezien de stijl lang aan Rembrandt toegeschreven, maar die toewijzing is inmiddels verworpen.

Nicodemus was een Farizeeër en lid van de Hoge Raad. Hij zag Jezus wonderen verrichten. Op een avond bezoekt hij Jezus om uitleg te krijgen over diens leer.
In het gesprek zegt Jezus onder meer dat iemand opnieuw geboren moet worden om in het Koninkrijk Gods te komen.


Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.

Spr 4:23

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >