Kerkdiensten op 9 december

1e collecte diaconie: Zorg- en hulpverlening in Amstelveen-Buitenveldert
2e collecte kerk: Landelijk pastoraat ‘Pastoraat nieuwe stijl’


Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser  > orde van dienst


Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard, m.m.v. de Paaskerkcantorij  > orde van dienst
19.30 uur: Oecumenische Taizéviering  > orde van dienst


Pelgrimskerk
10.30 uur: cantatedienst, liturg: ds. G.J. de Bruin, m.m.v. de cantorij  > orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. P.G. Oskamp, Waverveen


Toelichting 1e collecte: Ondanks alles wat er in onze maatschappij is geregeld aan voorzieningen komt het toch voor dat mensen door de mazen van het net vallen. In een aantal gevallen komen ze in contact met een diaken die hun verhaal kan aanhoren, hen kan adviseren en doorverwijzen naar instanties. Soms is het ook nodig om mensen financieel een stukje op weg te helpen, als er geen andere mogelijkheden zijn. Tegelijk worden zo de maatschappelijke problemen gesignaleerd en doorgegeven naar overheid en samenleving. Met uw bijdrage helpt u mensen weer zelf het heft in handen te nemen.

Toelichting 2e collecte: In steeds meer gemeenten is de afgelopen jaren het aantal predikanten teruggebracht. Gemeenteleden zijn voor het onderling pastoraat steeds meer op elkaar aangewezen. De Protestantse Kerk werkt met plaatselijke gemeenten samen aan laagdrempelige vormen voor onderlinge zorg en pastoraat. Ervaringen worden beschikbaar gesteld voor andere gemeenten. Daarnaast worden hiervoor trainingen georganiseerd, zoals ‘Nieuwe wegen in het pastoraat’. Nieuwe kennis en vaardigheden maken het mogelijk om bij te blijven in een veranderende samenleving en kerk. De opbrengst van deze collecte is hiervoor bestemd.


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras


Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst


Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst


Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


zaterdag 8 december


De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek


Zorgcentrum Zonnehuis
10.45 uur: de heer W.L.Vreeken


Door zijn geloof ging Abraham, toen God hem riep, op weg naar een plaats die hij in bezit zou krijgen, en hij ging op weg zonder te weten waarheen.

Heb 11:8-16

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >