Kerkdiensten 8 december – Tweede Advent

1e collecte diaconie: Kledingbank
2e collecte kerk: Vormings- en toerustingswerk in onze gemeente


Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser  > kruispuntjes, orde van dienst
Dienst van Woord en Tafel

Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse  > orde van dienst
19.30 uur: oecumenische Taizéviering  > orde van dienst

Pelgrimskerk
10.30 uur: cantatedienst, liturg: ds. Harmen de Vries  > orde van dienst

Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Vernooij, Lekkerkerk
Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. J.N. Zuijderduijn, Ooserwolde
Dankzegging


Toelichting 1e collecte: Ondanks dat wij in een rijke gemeente wonen, zijn er gezinnen en alleenstaanden die rond dienen te komen van het minimale. Voor deze mensen is de Kledingbank, gevestigd aan Galjoen 4. Hier kunnen houders van een Amstelveenpas of Amsterdamse Stadspas iedere woensdag van 11 tot 15 uur langskomen en voor € 2,- drie kledingstukken uitzoeken. Voor de vaste lasten, zoals de huur van het gebouw en de energiekosten is de Kledingbank afhankelijk van sponsors zoals de diaconie. Helpt u mee?

Toelichting 2e collecte: Op woensdag 15 januari start een verdiepingskring over het leven van Dietrich Bonhoeffer door ds. Sieb Lanser en ds. Werner Pieterse in de Paaskerk. Op 13 februari begint ds. Sieb Lanser een leeskring over het boek van Bert Hoedemaker ‘Ik bid dus ik ben’ in de Pelgrimskerk. Twee voorbeelden uit het programma Leren en bezinnen voor alle gemeenteleden en belangstellenden van de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. Deze collecte is onder andere hiervoor bestemd.


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: pastor Erik Bras

Vreugdehof
10.15 uur: mw. Ellen Kok

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst

Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


zaterdag 7 december

De Buitenhof
10.30 uur: RK-viering

Zorgcentrum Zonnehuis
10.45 uur: geen dienst (i.v.m. winter-fair)


Jezus zegt: Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.

Lc 6:27-35

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >