Kerkdiensten 8 december

1e collecte diaconie: Kledingbank
2e collecte kerk: Vormings- en toerustingswerk in onze gemeente


Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser  > kruispuntjes, orde van dienst
Dienst van Woord en Tafel

Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse  > orde van dienst
19.30 uur: oecumenische Taizéviering  > orde van dienst

Pelgrimskerk
10.30 uur: cantatedienst, liturg: ds. H.U. de Vries  > orde van dienst

Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Vernooij, Lekkerkerk
Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. J.N. Zuijderduijn, Ooserwolde
Dankzegging


Toelichting 1e collecte: volgt…

Toelichting 2e collecte: volgt….


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras

Vreugdehof
10.15 uur: mw. E. Kok

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst

Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


zaterdag 7 december

De Buitenhof
10.30 uur: RK-viering

Zorgcentrum Zonnehuis
10.45 uur: …………..


Eens zal de dag komen dat volken zullen samenstromen en zeggen: ?Laten we optrekken naar de berg van de Heer. Hij zal ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.? Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen.

Mi 4:1-3

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >