Kerkdiensten op 7 juli

1e collecte diaconie: Kerk in Actie- binnenlands diaconaat
2e collecte kerk: Kinder- en jongerenwerk in onze gemeente


Kruiskerk
10.00 uur:  ds. W.T. Pieterse   > kruispuntjes, orde van dienst


Paaskerk
10.00 uur:  ds. G.J. de Bruin   > orde van dienst


Pelgrimskerk
10.30 uur:  ds. J.J.A. Doolaard, Odijk (i.p.v. ds. H.U. de Vries)   > orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: prop. H.B. van der Knijff, Stolwijk
18.30 uur: ds. J.A. Zuijderduin, Oosterwolde


Toelichting 1e collecte:  Maar liefst één op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes uitvliegen naar zonnige oorden, blijven zij achter.
Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie 5.000 kinderen die in armoede opgroeien, verrassen met een vakantietas vol speelplezier. Kerk in Actie zorgt voor een vrolijke tas. Lokale kerken, waaronder de Paaskerk, vullen deze tas met leuke cadeautjes. Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie onder andere organisaties die armoede, onder volwassenen én kinderen, bestrijden. Helpt u mee?

Toelichting 2e collecte:  Zingen en spelen bij het Theaterweekend, op een creatieve en actieve manier Bijbelverhalen ontdekken bij Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk, met je klas naar de kerk met het scholenprogramma op de Roelof Venema en Het Palet, de stilte zoeken in Taizé of elkaar ontmoeten op de Tienerdag. Voorbeelden van activiteiten die mede door uw gift tot stand kunnen komen. Om elk kind en iedere jongere de kans te geven Gods liefde op eigen wijze te leren kennen.


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras


Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep


Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. L. Meiling


Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor H. Dornseiffen


De Buitenhof
zaterdag 6 juli
10.30 uur: RK-viering


Zorgcentrum Zonnehuis
zaterdag 6 juli
10.45 uur: geen dienst


Paulus zei: Ik maak mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekend, namelijk dat Christus zou lijden en dat hij als eerste van de doden zou opstaan om aan alle volken het licht te verkondigen.

Hnd 26:1-23

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >