Kerkdiensten op 6 januari

1e collecte diaconie: Zorg en hulpverlening in Amstelveen-Buitenveldert
2e collecte kerk: Eredienst & pastoraat in onze gemeente


Kruiskerk
10.00 uur: mw. Anita Winter  > orde van dienst


Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard  > orde van dienst


Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries  > orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.A.J. de Pater, Noordwijk
18.30 uur: ds. G.D. Kamphuis, Ridderkerk


Toelichting 1e collecte:  Ondanks alles wat er in onze maatschappij is geregeld aan voorzieningen komt het toch voor dat mensen door de mazen van het net vallen. In een aantal gevallen komen ze in contact met een diaken die hun verhaal kan aanhoren, hen kan adviseren en doorverwijzen naar instanties. Soms is het ook nodig om mensen financieel een stukje op weg te helpen, als er geen andere mogelijkheden zijn. Tegelijk worden zo de maatschappelijke problemen gesignaleerd en doorgegeven naar overheid en samenleving. Met uw bijdrage helpt u mensen  weer zelf het heft in handen te nemen.

Toelichting 2e collecte:  We kijken terug op een kerstperiode vol mooie vieringen. Ook in de toekomst willen wij deze mooie vieringen aanbieden aan iedereen. Op hoogtijdagen, maar ook op andere momenten. In vreugde en bij verdriet. Daarnaast bieden wij bezinning en aandacht op andere momenten door de week.


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras


Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst


Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. O. van ’t Riet


Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. Geudeke


zaterdag 5 januari


De Buitenhof
10.30 uur: RK-viering


Zorgcentrum Zonnehuis
10.45 uur: pastor J.P. Adolfs


Paulus zei: Ik maak mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekend, namelijk dat Christus zou lijden en dat hij als eerste van de doden zou opstaan om aan alle volken het licht te verkondigen.

Hnd 26:1-23

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >