Overzicht kerkdiensten


Gezamenlijke viering van Kruiskerk en Paaskerk, online vanuit de Paaskerk
Ds. Fokko Omta
10.00 uur: uitzending via > Kerkdienstgemist
11.30 uur: uitzending via RTV Amstelveen
orde van dienst >


Kerkdienst in de Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries


1e collecte  Diakonie : Vakantiepret voor kinderen in armoede
Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas! Dat moet anders. Daarom ondersteunt Kerk in Actie diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede, met advies en informatie. En samen met diaconieën worden kinderen geholpen de lange zomervakantie door te komen met de Actie Vakantietas: rugzakjes met leuke zomerspulletjes. Collecteert u mee?

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. vakantiepret.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.

2e collecte Kerk : Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente
Kliederkerk en Verhaal in de Kruiskerk zijn er voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en hun (groot) ouders die door middel van creatieve, sportieve en gekke activiteiten, proefjes en spelletjes op een ongedwongen manier bijbelverhalen willen ontdekken. De middagen worden afgesloten met een viering en gezamenlijke maaltijd. Onder andere voor deze activiteiten is de opbrengst bestemd.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. jeugdwerk.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.


Zie ook het overzicht van de collecte-opbrengsten: collecte-opbrengsten >


Kerkdiensten in de Pauluskerk
10.00 uur: ds. M. Ruitenbeek
18.30 uur: ds. T.J. Maas


Geen diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel VUmc
Vreugdehof
Zorgcentrum Groenelaan
Ziekenhuis Amstelland
De Buitenhof
Zorgcentrum Zonnehuis


Paulus schreef: Geprezen zij God die ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.

2 Kor 1:3-7

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >