Overzicht van alle diensten

1e collecte diaconie: Zorg- en hulpverlening in Amstelveen-Buitenveldert
2e collecte kerk: Eredienst & pastoraat in onze gemeente


Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser  > kruispuntjes, orde van dienst
Dienst van Woord en Tafel

Paaskerk
10.00 uur: ds. Pieter van der Woel, Zaandam  > orde van dienst

Pelgrimskerk
10.30 uur: mw Nelly Versteeg  > orde van dienst

Pauluskerk
10.00 uur: proponent P. van der Schee, Hoevelaken
18.30 uur: ds. E. Gouda, Nieuw Lekkerland


Toelichting 1e collecte: Ondanks alles wat er in onze maatschappij is geregeld aan voorzieningen komt het toch voor dat mensen door de mazen van het net vallen. Soms komen ze in contact met een diaken die hun verhaal kan aanhoren, hen kan adviseren en doorverwijzen naar instanties. Of ze worden financieel een stukje op weg te helpen, als er geen andere mogelijkheden zijn. Tegelijk worden zo de maatschappelijke problemen gesignaleerd en doorgegeven naar overheid en samenleving. Met uw bijdrage helpt u mensen weer zelf het heft in handen te nemen.
Toelichting 2e collecte: We kijken terug op een kerstperiode vol mooie vieringen. Ook in de toekomst willen wij deze mooie vieringen aanbieden aan iedereen. Op hoogtijdagen, maar ook op andere momenten. In vreugde en bij verdriet. Daarnaast bieden wij bezinning en aandacht op andere momenten door de week. Helpt u mee?


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: pastor Erik Bras

Vreugdehof
10.30 uur: ds. Bram Sneep

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor Hans Dornseiffen

Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


zaterdag 4 januari

De Buitenhof
10.30 uur: RK-viering

Zorgcentrum Zonnehuis
10.45 uur: pastor Jan Adolfs


Maria zei: De Heer trekt zich het lot aan van zijn dienaar, zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd: hij herinnert zich zijn barmhartigheid.

Lc 1:39-56

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >