Kerkdiensten op 4 augustus

1e collecte diaconie: Stichting Stap Verder
2e collecte kerk: Jeugd-en jongerenwerk in onze gemeente


Kruiskerk
10.00 uur:  ds. S.H. Lanser > kruispuntjes, orde van dienst


Paaskerk
10.00 uur:  ds. E. Post, Bunnik  > orde van dienst


Pelgrimskerk
10.30 uur:  drs. R.J. Prent  > orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: nog onbekend
18.30 uur: ds. M. Maas, Dordrecht


Toelichting 1e collecte: In het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost wonen zo’n 135 nationaliteiten. De helft van hen is eerstegeneratieallochtoon. Velen spreken geen Nederlands en verdwalen in het woud van instanties. Midden in de Bijlmer staat het diaconaal oecumenisch centrum ‘Stap Verder’. ‘Stap Verder’ heeft spreekuren, verwijst mensen door naar instanties en biedt taallessen. Voor €30,- kan er een nieuw lesboek worden gekocht. Helpt u deze mensen mee om een toekomst op te bouwen?

Toelichting 2e collecte:  Over 2 weken gaat een groep jongeren op weg naar Taizé, Frankrijk. Voor hen is Taizé een plek waar ze de tijd kunnen nemen om een stap terug te doen uit hun drukke leven en er ruimte is om samen te zoeken naar de betekenis van God in hun leven. De Taizéreis is één van de activiteiten die Nienke van der Heiden, jeugdwerker van de Protestantse Jeugdraad Amstelveen-Buitenveldert samen met predikanten en vrijwilligers organiseert. Deze collecte is bestemd ter ondersteuning en ontwikkeling van dergelijke activiteiten. Draagt u hieraan bij?


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: ds. M. Berends-van Hoek


Vreugdehof
10.15 uur: mw. E. Kok


Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. O. van ‘t Riet


Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: pastor W. Berendsen


De Buitenhof
zaterdag 3 augustus
10.30 uur: RK-viering


Zorgcentrum Zonnehuis
zaterdag 3 augustus
10.45 uur: pastor J.P. Adolfs


Jezus zei tot zijn leerlingen: Geloof in het licht, dan bent u kinderen van het licht.

Joh 12:35-36

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >