Gezamenlijke viering

Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk


Paaskerk
ds. Werner Pieterse & ds. Sieb Lanser
10.00 uur: uitzending via > Kerkdienstgemist
11.30 uur: uitzending via de televisie: Ziggo kanaal 42, KPN/XS4ALL 1380 (van NPO1, 1 kanaal terug) en T-mobile 806

1e collecte  Diakonie : Stoelenproject

Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige avond- en nachtopvang van Amsterdam. De opvang is sober, maar veilig, warm en gratis. Elke avond en nacht verblijven er 50 daklozen in deze opvang aan de Marnixstraat. Juist in deze tijd is het belangrijk dat er een plek is waar daklozen terecht kunnen voor een fatsoenlijke maaltijd en waar vrijwilligers met hen op zoek gaan naar alternatieve oplossingen om hen een dak boven het hoofd te bieden. Help mee door een gift aan deze collecte.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. stoelenproject.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.

2e collecte Kerk : Pinksterzending – Jonge kerk in Marokko

In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk. Helpt u mee?

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Marocco
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.


Pauluskerk
10.00 uur: prof. dr. W. Verboom 1e, uitzending via > Kerkdienstgemist
18.30 uur: ds. J.C de Groot, uitzending via > Kerkdienstgemist

maandag 1 juni, 2e Pinksterdag
10.00 uur: ds. A.L. van Zwet, uitzending via > Kerkdienstgemist


Geen diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel VUmc
Vreugdehof
Zorgcentrum Groenelaan
Ziekenhuis Amstelland
De Buitenhof
Zorgcentrum Zonnehuis


Paulus schreef: Geprezen zij God die ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.

2 Kor 1:3-7

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >