Kerkdiensten op 31 maart

1e collecte diaconie: Wijkdoel
2e collecte kerk: Pionieren rond zingevingsvraagstukken


Kruiskerk
10.00 uur:  ds. N.G. Scholten, Aerdenhout  > kruispuntjes, orde van dienst


Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse, dienst van Woord en Tafel  > orde van dienst


Pelgrimskerk
10.30 uur:  ds. S.H. Lanser, dienst van Woord en Tafel  > orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. G.M. van Meijeren, Hoevelaken
16.00 uur: ds. H. Schipaanboord, Rotterdam


Toelichting 1e collecte:
U ontvangt deze toelichting van uw wijkdiaconie

Toelichting 2e collecte:
Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn. Kliederkerken, pioniersplekken en monastieke initiatieven zijn manieren om het evangelie met onze medelanders te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Op dit moment zijn er meer dan honderd pioniersplekken, nieuwe geloofsgemeenschappen voor mensen die niet naar de kerk gaan. Bijvoorbeeld in Rotterdam waar in de vergrijzende wijk Slinge de pioniersplek Seinpost Slinge is gestart, een multiculturele gemeenschap waar vooral ‘nieuwkomers’ of mensen met een andere culturele achtergrond een geestelijk onderdak kunnen vinden. De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken.


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras


Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst


Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst


Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


De Buitenhof
zaterdag 30 maart
10.30 uur: RK-viering


Zorgcentrum Zonnehuis
zaterdag 30 maart
10.45 uur: pastor J. P. Adolfs


Paulus zei: Herinner de woorden van de Heer Jezus, die gezegd heeft: ?Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.?

Hnd 20:17-38

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >