Kerkdiensten op 30 december

1e collecte diaconie: Kledingbank
2e collecte kerk: Kerkenwerk TOTAAL in onze gemeente


Kruiskerk
10.00 uur: ds. P. Masmeijer, Zegveld  > orde van dienst


Paaskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent  > orde van dienst


Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. P. Warners, Utrecht, dienst van Woord en Tafel > orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. E. de Mots, Rijssen
18.30 uur: ds. C.H. Hogendoorn, Katwijk


Toelichting 1e collecte: Ondanks dat wij in een rijke gemeente wonen, zijn er gezinnen en alleenstaanden die rond dienen te komen van het minimale. Voor deze mensen is de Kledingbank, gevestigd aan Galjoen 4, bedoeld.
Hier kunnen houders van een Amstelveenpas of Amsterdamse Stadspas iedere woensdag van 11 tot 15 uur langskomen en voor € 2,- drie kledingstukken uitzoeken. Voor de vaste lasten, zoals de huur van het gebouw en de energiekosten is de Kledingbank afhankelijk van sponsors zoals de diaconie. Helpt u mee?

Toelichting 2e collecte: Als kerkenraad kijken we verwachtingsvol uit naar een nieuw jaar, waarin we opnieuw samen met u mensen binnen en buiten onze gemeente willen betrekken bij onze gemeenschap. Dat doen we door met elkaar tal van activiteiten te organiseren voor verschillende doel- en leeftijdsgroepen. Om al die activiteiten mogelijk te maken is geld nodig. Daarom vragen we aan het eind van dit jaar een extra gift zodat we dit mooie werk komend jaar kunnen voortzetten!


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus


Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst


Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst


Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


zaterdag 29 december


De Buitenhof
10.30 uur: geen dienst


Zorgcentrum Zonnehuis
10.45 uur: pastor J.P. Adolfs


Jezus zegt: De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.

Lc 10:1-9

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >