Overzicht kerkdiensten


Kruiskerk
10.00 uur: ds. Fokko Omta óf ds. Lettie Oosterhof, Castricum
16.30 uur: Stiltedienst, verzorgd door Anita Winter en Han Jongeneel. Muziek: Henk Trommel.


Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse, online via kerkdienstgemist.nl >


Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Jaap Doolaard, Odijk


1e collecte  Diakonie : Stichting Derde Wereld Hulp (SDWH)

zet zich in voor kansarme kinderen in de omgeving van Vijayawada aan de oostkust van India. Het belangrijkste doel is de kinderen in staat te stellen op hun eigen benen te staan. De zomervakantie is voor de kinderen in India alweer voorbij en we willen vandaag de schoolspullen en nieuwe leesboeken centraal zetten. Deze zijn elk jaar weer hard nodig!

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. India.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.

2e collecte Kerk : Eredienst & pastoraat in onze gemeente

Nu we gebonden zijn door de maatregelen rondom het coronavirus zoeken we naar manieren om elkaar ‘vast te houden’. Er is deze zomer meer ruimte om elkaar te ontmoeten op een afstand van anderhalve meter. Bijvoorbeeld bij de zomerbijeenkomsten. Uw gift aan deze collecte wordt onder andere besteed aan deze bijeenkomsten.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. zomer.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.


Zie ook het overzicht van de collecte-opbrengsten: collecte-opbrengsten >


Kerkdiensten in de Pauluskerk
10.00 uur: ds. C.H. Hogendoorn
18.30 uur: ds. J.C. Breugem


Geen diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel VUmc
Vreugdehof
Zorgcentrum Groenelaan
Ziekenhuis Amstelland
De Buitenhof
Zorgcentrum Zonnehuis


Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.

Spr 3:1-12

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >