Kerkdiensten 3 november

1e collecte diaconie: Wijkdoel
2e collecte kerk: Betrokken predikanten opleiden – Zambia


Kruiskerk
10.00 uur:  ds. S.H. Lanser   > kruispuntjes, orde van dienst

Paaskerk
10.00 uur:  ds. W.T. Pieterse   > orde van dienst
19.30 uur:  Oecumenische Taizéviering   > orde van dienst

Dagcentrum Westwijk
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin  > orde van dienst
Dienst van Woord en Tafel

Pelgrimskerk
10.30 uur:  ds. J.J.A. Doolaard, Odijk  > orde van dienst

Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.H. Lammers, Ridderkerk
18.30 uur: ds. J. Domburg, Aalst


Toelichting 1e collecte: U ontvangt de toelichting van deze collecte van uw wijkdiaconie.

Toelichting 2e collecte: Predikanten in Nederland hebben een breed takenpakket, in Zambia zijn predikanten helemaal duizendpoten. Zeker in kerken op het platteland, waar veel mensen laaggeschoold zijn. Gemeenteleden stellen hen vragen over landbouw, gezondheidszorg, werkloosheid en de ontwikkeling van hun dorp. Vandaag collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in Zambia. Voor 2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting. Namens christenen in Zambia: bedankt voor uw bijdrage daaraan!


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A. Geudeke, Wilnis

Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen

Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: mw. O. ’t Riet


zaterdag 2 november

De Buitenhof
10.30 uur: RK-viering

Zorgcentrum Zonnehuis
10.45 uur: de heer A. Huisman


Eens zal de dag komen dat volken zullen samenstromen en zeggen: ?Laten we optrekken naar de berg van de Heer. Hij zal ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.? Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen.

Mi 4:1-3

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >