Overzicht van alle diensten

1e collecte diaconie: Zorg- en hulpverlening in Amstelveen-Buitenveldert
2e collecte kerk: Algemeen kerkenwerk


Kruiskerk
10.00 uur: ds. Pieter Masmeijer, Zegveld  > kruispuntjes, orde van dienst

Paaskerk
10.00 uur: ds. Bram Sneep  > orde van dienst

Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. P. Warners, Utrecht  > orde van dienst

Pauluskerk
10.00 uur: ds. G.H. Vlijm, Nieuwer ter Aa
Heilig Avondmaal
18.30 uur: ds. E. de Mots, Rijssen
Dankzegging


Toelichting 1e collecte: Ondanks alles wat er in onze maatschappij is geregeld aan voorzieningen komt het toch voor dat mensen door de mazen van het net vallen. Soms komen ze in contact met een diaken die hun verhaal kan aanhoren, hen kan adviseren en doorverwijzen naar instanties. Of ze worden financieel een stukje op weg te helpen, als er geen andere mogelijkheden zijn. Tegelijk worden zo de maatschappelijke problemen gesignaleerd en doorgegeven naar overheid en samenleving. Met uw bijdrage helpt u mensen weer zelf het heft in handen te nemen.
Toelichting 2e collecte: Als kerkenraad kijken we verwachtingsvol uit naar een nieuw jaar, waarin we opnieuw samen met u mensen binnen en buiten onze gemeente willen betrekken bij onze gemeenschap. Dat doen we door met elkaar tal van activiteiten te organiseren voor verschillende doel- en leeftijdsgroepen. Om al die activiteiten mogelijk te maken is geld nodig. Daarom vragen we aan het eind van dit jaar een extra gift zodat we dit mooie werk komend jaar kunnen voortzetten!


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: ds. Maria Berends-van Hoek

Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst

Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


zaterdag 28 december

De Buitenhof
10.30 uur: RK-viering

Zorgcentrum Zonnehuis
10.45 uur: mw. Annemarie Peters


Eens zal de dag komen dat volken zullen samenstromen en zeggen: ?Laten we optrekken naar de berg van de Heer. Hij zal ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.? Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen.

Mi 4:1-3

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >