Gezamenlijke dienst

Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk


online dienst vanuit de Paaskerk
ds. Werner Pieterse
10.00 uur: uitzending via > Kerkdienstgemist
11.30 uur: uitzending via RTV Amstelveen
orde van dienst >


online dienst vanuit de Kruiskerk
17.00 uur: Evensong, liturg: ds Geertien Morsink
Het Vocaal Theologen Ensemble zingt o.l.v. dr. Hanna Rijken
uitzending via Kruiskerk-amstelveen.nl


1e collecte  Diakonie : Colombia – Opvang en hulp voor ontheemden

Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie mensen die van hun woonplaats of land worden verjaagd door rebellengroepen om een nieuw bestaan op te bouwen in de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden. Bijvoorbeeld met een eigen bedrijf of winkel. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma’s. Collecteer mee om dit mogelijk te maken.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Colombia.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.

2e collecte Kerk : Eredienst & pastoraat in onze gemeente

Nu we gebonden zijn door de maatregelen rondom het coronavirus zoeken we naar manieren om elkaar ‘vast te houden’. Er is deze zomer meer ruimte om elkaar te ontmoeten op een afstand van anderhalve meter. Bijvoorbeeld bij de zomerbijeenkomsten. Uw gift aan deze collecte wordt onder andere besteed aan deze bijeenkomsten.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. zomer.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.


Pauluskerk
10.00 uur: prop. H.J. Teeuwissen, uitzending via > Kerkdienstgemist
18.30 uur: ds. L.M. Jongejan, Ede, uitzending via > Kerkdienstgemist


Geen diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel VUmc
Vreugdehof
Zorgcentrum Groenelaan
Ziekenhuis Amstelland
De Buitenhof
Zorgcentrum Zonnehuis


Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.

Spr 4:23

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >