Kerkdiensten op 28 juli

1e collecte diaconie: Zorg- en hulpverlening in Amstelveen-Buitenveldert
2e collecte kerk: Communicatie in onze gemeente


Kruiskerk
10.00 uur:  ds. G.J. de Bruin  > kruispuntjes, orde van dienst


Paaskerk
10.00 uur:  ds. P.A. de Bres, dienst van Woord en Tafel  > orde van dienst


Pelgrimskerk
10.30 uur:  ds. A. Sneep, dienst van Woord en Tafel  > orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. A.A. Floor, Barneveld
18.30 uur: ds. W. H. Th. Moehn, Hilversum


Toelichting 1e collecte: Ondanks alles wat er in onze maatschappij is geregeld aan voorzieningen komt het toch voor dat mensen door de mazen van het net vallen. Soms komen ze in contact met een diaken die hun verhaal kan aanhoren, hen kan adviseren en doorverwijzen naar instanties. Of ze worden financieel een stukje op weg geholpen, als er geen andere mogelijkheden zijn. Tegelijk worden zo de maatschappelijke problemen gesignaleerd en doorgegeven naar overheid en samenleving. Met uw bijdrage helpt u mensen weer zelf het heft in handen te nemen.

Toelichting 2e collecte:  De websites worden voor ons een steeds belangrijker communicatiekanaal. Heeft u gemerkt dat onze websites onlangs waren gehackt? Wij hopen van niet. Met de opbrengst van deze collectes kunnen wij onder andere voor onze vrijwillige webbeheerders professionele ondersteuning inhuren om technische problemen op te lossen, te verhelpen en vooral te voorkomen.


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: ds. M. Berends-van Hoek


Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst


Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst


Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


De Buitenhof
zaterdag 27 juli
10.30 uur: drs. R.J. Prent


Zorgcentrum Zonnehuis
zaterdag 27 juli
10.45 uur: mw A. Peters


Paulus zei: Ik maak mijn getuigenis zonder onderscheid aan iedereen bekend, namelijk dat Christus zou lijden en dat hij als eerste van de doden zou opstaan om aan alle volken het licht te verkondigen.

Hnd 26:1-23

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >