Kerkdiensten op 27 oktober

1e collecte diaconie: Het Wereldhuis
2e collecte kerk: Eredienst & pastoraat in onze gemeente


Kruiskerk
10.00 uur:  ds. A. Sneep  > kruispuntjes, orde van dienst


Paaskerk
10.00 uur:  ds. G.J. de Bruin, maaltijd van de Heer, m.m.v. de Paaskerkcantorij  > orde van dienst


Pelgrimskerk
10.30 uur:  ds. S.H. Lanser, gedachtenis- tevens cantatedienst, koor Linguae atque Cordis zingt delen uit het Requiem van Brahms m.m.v. solisten en instrumentalisten  > orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Veerman, Katwijk
18.30 uur: ds. J.B. ten Hove, Veenendaal


Toelichting 1e collecte: Het Wereldhuis geeft ongedocumenteerden informatie en begeleiding. In Amsterdam wonen ongeveer 15.000 mensen zonder papieren. Sommige van hen zijn vluchtelingen of werkmigranten, anderen zijn het slachtoffer van mensensmokkel. Het Wereldhuis biedt advies en begeleiding en zorgt  voor taal- en computercursussen. De meeste activiteiten worden door de ongedocumenteerden zelf georganiseerd. Door actief vrijwilligerswerk te doen, verbeteren zij hun toekomstperspectief. Wilt u hieraan bijdragen?

Toelichting 2e collecte: Het hart van de gemeente klopt in de kerkdienst. Daar wordt de gemeente geïnspireerd door en toegerust voor de lofprijzing van de Eeuwige en de toewijding aan kerk en wereld. Daarom wordt op deze zondag uw bijdrage gevraagd voor de instandhouding van de eredienst en de toerusting van hen die actief zijn op het terrein van de eredienst.


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus


Vreugdehof
10.15 uur: pastor J. Engelen


Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. O. ’t Riet


Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


De Buitenhof
zaterdag 26 oktober
10.30 uur: drs. R.J. Prent


Zorgcentrum Zonnehuis
zaterdag 26 oktober
10.45 uur: pastor J.P. Adolfs


Paulus schreef: Geprezen zij God die ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.

2 Kor 1:3-7

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >