Kerkdiensten op 27 oktober

1e collecte diaconie: Het Wereldhuis
2e collecte kerk: Eredienst & pastoraat in onze gemeente


Kruiskerk
10.00 uur:  ds. A. Sneep  > kruispuntjes, orde van dienst


Paaskerk
10.00 uur:  ds. G.J. de Bruin, maaltijd van de Heer, m.m.v. de Paaskerkcantorij  > orde van dienst


Pelgrimskerk
10.30 uur:  ds. S.H. Lanser, gedachtenis- tevens cantatedienst, koor Linguae atque Cordis zingt delen uit het Requiem van Brahms m.m.v. solisten en instrumentalisten  > orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Veerman, Katwijk
18.30 uur: ds. J.B. ten Hove, Veenendaal


Toelichting 1e collecte: Het Wereldhuis geeft ongedocumenteerden informatie en begeleiding. In Amsterdam wonen ongeveer 15.000 mensen zonder papieren. Sommige van hen zijn vluchtelingen of werkmigranten, anderen zijn het slachtoffer van mensensmokkel. Het Wereldhuis biedt advies en begeleiding en zorgt  voor taal- en computercursussen. De meeste activiteiten worden door de ongedocumenteerden zelf georganiseerd. Door actief vrijwilligerswerk te doen, verbeteren zij hun toekomstperspectief. Wilt u hieraan bijdragen?

Toelichting 2e collecte: Het hart van de gemeente klopt in de kerkdienst. Daar wordt de gemeente geïnspireerd door en toegerust voor de lofprijzing van de Eeuwige en de toewijding aan kerk en wereld. Daarom wordt op deze zondag uw bijdrage gevraagd voor de instandhouding van de eredienst en de toerusting van hen die actief zijn op het terrein van de eredienst.


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus


Vreugdehof
10.15 uur: pastor J. Engelen


Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. O. ’t Riet


Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


De Buitenhof
zaterdag 26 oktober
10.30 uur: drs. R.J. Prent


Zorgcentrum Zonnehuis
zaterdag 26 oktober
10.45 uur: pastor J.P. Adolfs


In Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn.

Ef 1:3-14

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >