Overzicht kerkdiensten


Gezamenlijke viering van Kruiskerk en Paaskerk, online vanuit de Paaskerk
ds. Sieb Lanser
10.00 uur: uitzending via > Kerkdienstgemist
11.30 uur: uitzending via RTV Amstelveen


Kerkdienst in de Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Bram Sneep


1e collecte  Diakonie : Zorg en hulpverlening in Amstelveen-Buitenveldert

U kunt zich voorstellen dat de coronacrisis veel mensen financieel treft, ook in Amstelveen – Buitenveldert. Diakenen kunnen hen een luisterend oor bieden en hen adviseren en doorverwijzen naar de juiste instanties. Of hen financieel een stukje op weg helpen. Tegelijk worden zo de maatschappelijke problemen gesignaleerd en doorgegeven aan overheid en samenleving. Met uw bijdrage helpt u mensen weer zelf het heft in handen te nemen.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. zorg in de buurt.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.

2e collecte Kerk : Eredienst & pastoraat in onze gemeente

Nu we gebonden zijn door de maatregelen rondom het coronavirus zoeken we naar manieren om elkaar ‘vast te houden’. Er is deze zomer meer ruimte om elkaar te ontmoeten op een afstand van anderhalve meter. Bijvoorbeeld bij de zomerbijeenkomsten. Uw gift aan deze collecte wordt onder andere besteed aan deze bijeenkomsten.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. zomer
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.


Zie ook het overzicht van de collecte-opbrengsten: collecte-opbrengsten >


Kerkdiensten in de Pauluskerk
10.00 uur: ds G.C. Visser
18.30 uur: ds W.J. van Gent


Geen diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel VUmc
Vreugdehof
Zorgcentrum Groenelaan
Ziekenhuis Amstelland
De Buitenhof
Zorgcentrum Zonnehuis


Paulus schreef: Geprezen zij God die ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.

2 Kor 1:3-7

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >