Overzicht van alle diensten

1e collecte diaconie: Jeugddiaconaat
2e collecte kerk: Duizenden jongeren spelen Sirkelslag


Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser  > kruispuntjes, orde van dienst
17.00 uur: muzikale vesperviering, liturg: ds. Sieb Lanser
Uitgevoerd  wordt Georg F. Händel’s My song shall be alway  (=Psalm 89; HWV 252) door solisten,  de Vesperscantorij en een barokorkest.

Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse  > orde van dienst
Maaltijd van de Heer, m.m.v. de Paaskerkcantorij

Pelgrimskerk
10.30 uur: pastor Philip Kwint en ds. Harmen de Vries  > orde van dienst
Oecumenische viering

Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.C. de Groot, Dordrecht
18.30 uur: ds. G.H. Vlijm, Nieuwer ter Aa


Toelichting 1e collecte: Wat is diaconie eigenlijk? Veel jongeren hebben geen idee. Door diaconale werkvormen in te passen in bestaande jeugdwerkactiviteiten, zoals Kinderkerk of Tienerdiensten, wordt er binnen de gemeente gewerkt aan diaconale bewustwording onder kinderen en jongeren. Door te collecteren voor jeugddiaconaat, zijn we in staat om diaconale thema’s en activiteiten te ontwikkelen en bij kinderen en jongeren onder de aandacht te brengen. Wilt u daaraan bijdragen?
Toelichting 2e collecte: Tijdens Sirkelslag, een online spel van JOP, Jong Protestant, spelen kinderclubs en jeugdgroepen op eigen locatie een interactief spel. Ze voeren als groep uitdagende opdrachten uit en strijden tegen andere groepen in heel Nederland om de hoogste score. De groepen staan via internet en sociale media met elkaar in verbinding. Sirkelslag is een ideale manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen waarin altijd een bijbelverhaal centraal staat. Meer informatie: www.sirkelslag.nl


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: pastor Eric Bras

Vreugdehof
10.30 uur: geen dienst

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst

Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


zaterdag 25 januari

De Buitenhof
10.30 uur: drs. Renger Prent

Zorgcentrum Zonnehuis
10.45 uur: ds. Coosje Verkerk


Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus.

1 Pe 4:7-11

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >