Kerkdiensten 24 november

1e collecte diaconie: Stoelenproject
2e collecte kerk: Eenzaamheid draaglijk maken


Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser   > kruispuntjes, orde van dienst
Gedachtenisdienst m.m.v. de Kruiskerkcantorij

Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse  > orde van dienst
Gedachtenisdienst m.m.v. koor ‘Anthem’

Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries  > orde van dienst

Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. de Reuver, Waddinxveen
18.30 uur: ds. G. Lustig, Zeist


Toelichting 1e collecte:  Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige avond- en nachtopvang van Amsterdam. De opvang is sober, maar veilig, warm en gratis. Elke avond en nacht verblijven er 45 daklozen in deze opvang aan de Marnixstraat. Sinds 1989 wordt er van 15 september tot en met 30 april door 75 vrijwilligers gezorgd voor 10.000 overnachtingen. Vindt u ook dat daklozen recht hebben op een fatsoenlijke maaltijd en een dak boven hun hoofd? Help mee door een gift aan deze collecte.

Toelichting 2e collecte:  Eenzaamheid, gemis aan écht contact, komt overal in Nederland voor. Ouderen, mensen die hun partner verloren zijn en migranten lijden er het vaakst onder. In veel kerken zijn er activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. De Protestantse Kerk ondersteunt deze initiatieven van harte en geeft informatie, materialen en tips. Eenzaamheid heeft te maken met waardigheid. Daarom is het belangrijk om er in kerk én samenleving aandacht voor te vragen. Met uw bijdrage steunt u het pastorale werk van de Protestantse Kerk.


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus

Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst

Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


zaterdag 23 november

De Buitenhof
10.30 uur: ds. C. Sloots

Zorgcentrum Zonnehuis
10.45 uur: pastor J.P. Adolfs


Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.

Spr 4:23

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >