Gezamenlijke viering

Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk


Paaskerk
ds. Sieb Lanser
10.00 uur: uitzending via > Kerkdienstgemist
11.30 uur: uitzending via de televisie: Ziggo kanaal 42, KPN/XS4ALL 1380 (van NPO1, 1 kanaal terug) en T-mobile 806
> orde van dienst


> aktie Vrijheidsmail : deze maand schrijven wij voor de prominente Nigeriaanse humanist Mubarak Bala die op 28 april is gearresteerd


1e collecte  Diakonie : Kerk in Actie: Oeganda – Nieuwe kansen voor straatkinderen
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebuit en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen straatkinderen op, proberen hen te herenigen met hun familie, zorgen dat ze weer naar school gaan en werken aan preventie in het gebied waar veel van deze kinderen vandaan komen. Geef straatkinderen een nieuwe kans via deze collecte.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. straatkinderen.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.

2e collecte Kerk : Vormings-en toerustingswerk in onze gemeente
Hoewel het spannend blijft wat voor mogelijkheden er dit najaar in groepsverband mogelijk zijn, zijn de predikanten en kerkelijk werkers op dit moment bezig om weer een inspirerend aanbod ‘Leren en bezinnen’ samen te stellen. Een afwisselend programma voor alle gemeenteleden en geïnteresseerden uit Amstelveen en Buitenveldert. De opbrengst van deze collecte wordt onder andere besteed aan de kosten die hiervoor worden gemaakt.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. leren
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.


Pauluskerk
10.00 uur: ds. P.G. Oskamp, uitzending via > Kerkdienstgemist
18.30 uur: ds. P. Veerman, uitzending via > Kerkdienstgemist


Geen diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel VUmc
Vreugdehof
Zorgcentrum Groenelaan
Ziekenhuis Amstelland
De Buitenhof
Zorgcentrum Zonnehuis


Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.

Spr 4:23

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >