Kerkdiensten op 24 februari

1e collecte diaconie: Zorg- en hulpverlening in Amstelveen-Buitenveldert
2e collecte kerk: De Bijbel dichterbij


Kruiskerk
10.00 uur:  ds. S.H. Lanser  > kruispuntjes, orde van dienst


Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse, dienst van Woord en Tafel, m.m.v. de cantorij  > orde van dienst


Pelgrimskerk
10.30 uur:  ds. H.U. de Vries, dienst van Woord en Tafel  > orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. J.B. ten Hove, Veenendaal


Toelichting 1e collecte:  Ondanks alles wat er in onze maatschappij is geregeld aan voorzieningen komt het toch voor dat mensen door de mazen van het net vallen. Soms komen ze in contact met een diaken die hun verhaal kan aanhoren, hen kan adviseren en doorverwijzen naar instanties. Of ze worden financieel een stukje op weg te helpen, als er geen andere mogelijkheden zijn. Tegelijk worden zo de maatschappelijke problemen gesignaleerd en doorgegeven naar overheid en samenleving. Met uw bijdrage helpt u mensen weer zelf het heft in handen te nemen.

Toelichting 2e collecte: De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerk zijn. Omdat het (samen) lezen van de Bijbel niet voor iedereen vanzelfsprekend is ondersteunt de Protestantse Kerk initiatieven die bijbellezen bevorderen en mensen (opnieuw) enthousiast maken voor de Bijbel. Bij contextueel bijbellezen bijvoorbeeld lezen mensen bijbelverhalen met andere ogen en zijn ze verrast over wat ze ontdekken. Samen met lokale gemeenten en plaatselijke initiatieven worden dergelijke inspirerende voorbeelden in beeld gebracht. Collecteer mee om deze en vergelijkbare initiatieven verder te ontwikkelen en te ondersteunen.


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: dr. F. Stock


Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen


Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst


Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


De Buitenhof
zaterdag 23 februari
10.30 uur: drs. R.J. Prent


Zorgcentrum Zonnehuis
zaterdag 23 februari
10.45 uur: ds. J.A. Verkerk


Paulus zei: Herinner de woorden van de Heer Jezus, die gezegd heeft: ?Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.?

Hnd 20:17-38

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >