Overzicht van alle diensten

1e collecte diaconie: Kerk in Actie: Hulp voor mensen zonder papieren
2e collecte kerk: Landelijke catechese & educatie


Kruiskerk
10.00 uur: ds. Harmen de Vries  > kruispuntjes, orde van dienst

Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse  > orde van dienst
viering Maaltijd van de Heer

Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Sieb Lanser  > orde van dienst
viering Maaltijd van de Heer

Pauluskerk
10.00 uur: ds. G.D. Kamphuis, Ridderkerk
18.30 uur: ds. A. Baas, Bodegraven


Toelichting 1e collecte:  In Den Haag komen ongedocumenteerde vrouwen met enige regelmaat op straat te staan zonder enig recht op opvang. Deze vrouwen (en hun minderjarige kinderen) zijn te kwetsbaar voor de grootschalige Bed-Bad-Brood (BBB) opvang van de gemeente Den Haag. De Halte biedt hen tijdelijke opvang tot over een vervolgstap is besloten. Ook is er plaats voor drie ongedocumenteerde mannen met ernstige gezondheidsproblemen. De opvang is een veilige plek waar de bewoners tot rust kunnen komen. Uw steun wordt zeer gewaardeerd.

Toelichting 2e collecte:  In lokale kerken zijn allerlei mensen actief als ambtsdrager, diaken, scriba, ouderling, kinderkerkleider, predikant of op andere terreinen. Zij kunnen soms best een steuntje in de rug gebruiken op het gebied van kennis, ideeën en ondersteuning bij de invulling van hun taak. Het is niet alleen waardevol maar óók leuk om te blijven leren en verder te groeien in die rol. De Protestantse Kerk wil graag meer trainingen aanbieden bijvoorbeeld door e-learning. Met uw gift in deze collecte draagt u hieraan bij.


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


zondag 23 februari

Kapel VUmc
10.00 uur: ds. Nico de Reus

Vreugdehof
10.30 uur: geen dienst

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst

Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


zaterdag 22 februari

De Buitenhof
10.30 uur: ds. Corine Sloots

Zorgcentrum Zonnehuis
10.45 uur: de heer Wim Vreeken


woensdag 26 februari

Paaskerk
19.30 uur: pastor Eugène Jongerden en ds. Bara van Pelt  > orde van dienst
Aswoensdagviering


Jezus zegt: Iedereen die alles heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, zal in deze tijd het honderdvoudige ontvangen, gepaard met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven.

Mc 10:17-30

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >