Overzicht kerkdiensten


Kruiskerk
10.00 uur: drs. Renger Prent
16.30 uur: “theeconcert”, online via kerkdienstgemist.nl >


Paaskerk
10.00 uur: ds. Fokko Omta, online via Kerkdienstgemist >


Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries


1e collecte  Diakonie : Edukans

Wereldwijd gaan 264 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Zij geloven dat talent niet verloren mag gaan en werken daarom elke dag samen met scholen, docenten en ouders aan goed onderwijs. Edukans zorgt onder andere voor een veilige leeromgeving, goed opgeleide docenten en betrokken ouders. Allemaal succesfactoren om een kind te laten slagen op school. Helpt u mee?

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Edukans.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.

2e collecte Kerk : (Online) Kerkviering

In deze tijd waarin door de coronamaatregelen de kerkdeuren nog niet wagenwijd open staan, zijn we blij met de mogelijkheden die onze huidige digitale wereld ons biedt. Via de computer of televisie zijn we met elkaar verbonden. Op die manier kunnen we het Woord van God toch horen en beleven.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. kerkdienst online
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.


Zie ook het overzicht van de collecte-opbrengsten: collecte-opbrengsten >


Kerkdiensten in de Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. Kommers
18.30 uur: ds. E. Gouda


Geen diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel VUmc
Vreugdehof
Zorgcentrum Groenelaan
Ziekenhuis Amstelland
De Buitenhof
Zorgcentrum Zonnehuis


Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.

Spr 3:1-12

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >