Kerkdiensten op 22 september

1e collecte diaconie: Landelijk Vredeswerk
2e collecte kerk: Wijkwerk


Kruiskerk
10.00 uur:  ds. S.H. Lanser, kruispuntjes, orde van dienst =>


Paaskerk
10.00 uur:  drs. B. Kozijn, Aalsmeer, orde van dienst =>


Pelgrimskerk
10.30 uur:  ds. H.U. de Vries, orde van dienst =>


Pauluskerk
10.00 uur: ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan de IJssel
18.30 uur: ds. C.H. Hogendoorn, Katwijk


Toelichting 1e collecte: Op veel plaatsen in de wereld is vrede ver te zoeken. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Het Bijbelse woord voor vrede, sjalom, verwijst naar heelheid, voorspoed en gezondheid. Als Protestantse Kerk willen we werken aan vrede. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden aan oorlogsslachtoffers. Door vredesactiviteiten in oorlogsgebieden te ondersteunen en door onrecht aan de kaak te stellen. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor.

Toelichting 2e collecte: Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze wijkkas. Dit keer is de opbrengst onder andere bestemd voor de extra aandacht die we besteden aan de start van het nieuwe seizoen om bijvoorbeeld de startzondag een feestelijk tintje te geven.


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus


Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst


Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst


Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


De Buitenhof
zaterdag 21 september
10.30 uur: RK-viering


Zorgcentrum Zonnehuis
zaterdag 21 september
10.45 uur: de heer W. Vreeken


Jezus zegt: De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig; vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.

Lc 10:1-9

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >