Overzicht van alle diensten

1e collecte diaconie: Stichting Stap Verder
2e collecte kerk: Communicatie in onze gemeente


Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sieb Lanser  > kruispuntjes, orde van dienst

Paaskerk
10.00 uur: A. Mourik, proponent  > orde van dienst

Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Dirk Wolse, Lelystad  > orde van dienst

Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas, Bodegraven
Doopdienst
18.30 uur: ds. P.G. Oskamp, Waverveen


Toelichting 1e collecte: In het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost wonen zo’n 135 nationaliteiten. De helft van hen is eerstegeneratieallochtoon. Velen spreken geen Nederlands en verdwalen in het woud van instanties. Midden in de Bijlmer staat het diaconaal oecumenisch centrum ‘Stap Verder’. ‘Stap Verder’ heeft spreekuren, verwijst mensen door naar instanties en biedt taallessen. Voor €30,- kan er een nieuw lesboek worden gekocht. Helpt u mee aan een nieuwe toekomst voor deze mensen?
Toelichting 2e collecte: In deze tijd is de kerk geen vanzelfsprekendheid meer. We zullen onze activiteiten daarom nog actiever onder de aandacht van de mensen moeten brengen. Paulus ging op de Areopagus staan; in deze tijd is internet een belangrijke plek waar mensen samenkomen en nieuwe gemeenschappen gaan vormen. Maar ook op andere manieren willen we met de mensen om ons heen communiceren. Met de opbrengst van deze collecte wordt onder andere het onderhouden van de websites betaald.


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: dr. Femke Stock

Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst

Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


zaterdag 21 december

De Buitenhof
10.30 uur: geen dienst

Zorgcentrum Zonnehuis
10.45 uur: pastor Jan Adolfs en ds. Coosje Verkerk


Geprezen zij de Heer, dag aan dag, deze God draagt ons en redt ons.

Ps 68:1-20

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >