Gezamenlijke dienst

Kruiskerk, Paaskerk en Pelgrimskerk


online dienst vanuit de Paaskerk
Ds. Werner Pieterse
10.00 uur: uitzending via Kerkdienstgemist >
11.30 uur: uitzending via RTV Amstelveen
orde van dienst >


1e collecte  Diakonie :
Wijkdoel Kruiskerk: Coronacrisis in Gaza
De volledig afgesloten Gazastrook is een van de meest dichtbevolkte en arme gebieden ter wereld. De meeste inwoners zijn kwetsbare mensen en gehandicapten. Vanwege het jarenlange gebrek aan eerste levensbehoeften, schoon water en een gebrekkige gezondheidszorg slaat het coronavirus er extra hard toe. Er is een tekort aan mondkapjes, handschoenen, zeep enz. , en intensive care bedden.
Wijkdoel Paaskerk: Schoolproject Benin
In Berecingou in het noorden van Benin in West-Afrika wil een enthousiaste groep jonge mensen een lagere school oprichten om zo de lokale jeugd een betere toekomst te bieden. Een school die naast het reguliere onderwijs ook de talenten van de kinderen ontwikkelt zodat ze later in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Stichting BeninAmi wil deze droom met financiële steun uit Nederland mogelijk maken. De grond is door het lokale bestuur in Benin inmiddels gekocht en de bouwtechnische zaken zijn in voorbereiding. Stichting BeninAmi zoekt nu naar financiële middelen. Helpt u mee een toekomst te bouwen voor deze kinderen in hun eigen land?
Een van de bestuursleden van stichting BeninAmi, pastor Augustin N’Dah, komt uit Berecingou en kent de lokale bevolking. Hij is als pastor werkzaam in  Amsterdam Zuid-Oost waar hij de gevolgen van illegale immigratie ziet. Het motiveert hem om een goede zelfstandige toekomst van de kinderen in hun eigen land te ondersteunen.
Voor meer informatie over BeninAmi en het project kunt u terecht bij Johan Stuij (Kruiskerk) of Yvonne Teitsma (Paaskerk).
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Gaza of Benin.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte. De opbrengst van deze Tikkies wordt verdeeld over deze 2 doelen.

2e collecte Kerk : (Online) Kerkviering
In deze tijd waarin we door de Coronamaatregelen de kerkdeuren niet mogen openen, zijn we blij met de mogelijkheden die onze huidige digitale wereld ons biedt. Via de computer of televisie zijn we met elkaar verbonden. Op die manier kunnen we het Woord van God toch horen en beleven. U gift aan deze collecte wordt besteed aan nieuwe apparatuur en de kosten die worden gemaakt om de vieringen op RTVA uit te zenden.
U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. kerkdienst online.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.


Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.N. Zuiderduin, Ooserwolde, uitzending via Kerkdienstgemist >
18.30 uur: ds. M. Noorderijk, Zetten-Andelst, uitzending via Kerkdienstgemist >


Geen diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel VUmc
Vreugdehof
Zorgcentrum Groenelaan
Ziekenhuis Amstelland
De Buitenhof
Zorgcentrum Zonnehuis


In Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn.

Ef 1:3-14

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >