Kerkdiensten op 21 april – Pasen

1e collecte diaconie: sociaal steunpunt Amstelveen
2e collecte kerk: landelijke Paascollecte


Kruiskerk
10.00 uur:  ds. S.H. Lanser, m.m.v. de cantorij  > kruispuntjes, orde van dienst


Paaskerk
09.30 uur: ds. W.T. Pieterse, m.m.v. ‘Anthem’  > orde van dienst
11.00 uur: Nienke van der Heiden en ds. W.T. Pieterse, dienst met jongeren en kinderen  > orde van dienst


Pelgrimskerk
10.30 uur:  ds. H.U. de Vries, m.m.v. de cantorij  > orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: dr. W. Verboom, Harderwijk
16.00 uur: ds. C.H. Hogendoorn, Katwijk
maandag 22 april – 2e Paasdag
09.30 uur: proponent A.M van Mourik, Driebruggen


Toelichting 1e collecte:
Het Sociaal Steunpunt Amstelveen is een stichting die particulieren adviseert op het gebied van de sociale zekerheid.
Het doel van het SSA is om mensen die afhankelijk zijn van een uitkering, ondersteuning en advies te bieden bij het vinden van informatie met betrekking tot sociale en economische zekerheid. De vrijwilligers van de stichting proberen op allerlei vragen een antwoord te geven. Onder andere op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid, (dreigende) werkloosheid, algemene bijstandswet en voorzieningen gehandicapten. Met uw gift in deze collecte helpt u mee.

Toelichting 2e collecte:
Versterk de kerk in Pakistan
Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Jaarlijks volgen 6.000 tieners een jongerentraining. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouw met deze Paascollecte mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan.


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras


Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep


Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw L. Meiling


Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


Houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.

Heb 13:1-8

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >