Kerkdiensten op 20 oktober

1e collecte diaconie: Zorg- en hulpverlening in Amstelveen-Buitenveldert
2e collecte kerk: Wijkwerk


Kruiskerk
10.00 uur:  ds. J.J.A. Doolaard, Odijk   > kruispuntjes, orde van dienst


Paaskerk
10.00 uur:  ds. W.T. Pieterse  > orde van dienst


Pelgrimskerk
10.30 uur:  ds. S.H. Lanser  > orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. J. Muller, Bleskensgraaf
18.30 uur: proponent E.C. de Waard, Driezum


Toelichting 1e collecte:  Ondanks alles wat er in onze maatschappij is geregeld aan voorzieningen komt het toch voor dat mensen door de mazen van het net vallen. Soms komen ze in contact met een diaken die hun verhaal kan aanhoren, hen kan adviseren en doorverwijzen naar instanties. Of ze worden financieel een stukje op weg te helpen, als er geen andere mogelijkheden zijn. Tegelijk worden zo de maatschappelijke problemen gesignaleerd en doorgegeven naar overheid en samenleving. Met uw bijdrage helpt u mensen weer zelf het heft in handen te nemen.

Toelichting 2e collecte:
Paaskerk Wijkwerk
De collecte van deze week is bestemd voor het wijkwerk. Deze week brengen wij de ‘Zonnehuisbus’ onder uw aandacht. Voor hen waarvoor het lastig is om zelfstandig naar de kerk te komen, rijdt ‘Zonnehuisbus’. Hiermee worden mensen thuis opgehaald. De opbrengst van deze collecte is onder andere bestemd om deze bus te laten rijden.
Kruiskerk Wijkwerk
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze wijkkas. De bestemming is onder andere voor: bloemen in de kerk en voor zieken, onze website, Kruispuntjes, liturgieën. Mogen wij u alvast heel hartelijk danken voor uw gift?
Pelgrimskerk Wijkwerk
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze wijkkas. De bestemming is onder andere voor: bloemen in de kerk en voor zieken, onze website, de liturgieën. Mogen wij u alvast heel hartelijk danken voor uw gift?


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras


Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst


Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. O. ’t Riet


Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


De Buitenhof
zaterdag 19 oktober
10.30 uur: RK-viering


Zorgcentrum Zonnehuis
zaterdag 19 oktober
10.45 uur: ds. J.A. Verkerk


In Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn.

Ef 1:3-14

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >