Kerkdiensten op 2 december

1e collecte diaconie: Wijkdoel

2e collecte kerk: Landelijk Missionair werk: Help de nieuwe kerk in Bilthoven


Kruiskerk
13.30 uur: ds. M.F. Buitenwerf – van der Molen, afscheid, m.m.v. de cantorij  > orde van dienst


Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse, dienst van Schrift en Tafel   > orde van dienst


Dagcentrum Westwijk
10.30 uur: ds. G.J. de Bruin, themadienst  > orde van dienst


Pelgrimskerk
10.30 uur: pastor Ph. Kwint en ds H.U. de Vries, oecumenische viering in de Goede Herderkerk  > orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren, Capelle a.d. IJssel
18.30 uur: ds. A. Baas


Toelichting 1e collecte: U ontvangt de toelichting op dit doel van uw wijkdiaconie

Toelichting 2e collecte: ‘De Kelder’ is de naam van het jongerencentrum in Bilthoven. Pioniers Robert en Richard willen jongeren helpen om de rode draad in hun leven te ontdekken door samen geloof en leven te delen. De focus ligt met name op jongeren tussen 16 en 25 jaar. Er zijn activiteiten waarbij de nadruk ligt op ontmoeting en er zijn geloofsverdiepende activiteiten. Met uw gift steunt u deze en andere pioniersplekken in Nederland.


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk


Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep


Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. O. ’t Riet


Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: ds. A.A. Geudeke


zaterdag 1 december


De Buitenhof
10.30 uur: RK-viering


Zorgcentrum Zonnehuis
10.45 uur: pastor J.P. Adolfs


Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.

Rom 15:7-13

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >