Overzicht kerkdiensten


Gezamenlijke viering van Kruiskerk en Paaskerk, online vanuit de Paaskerk
ds. Bara van Pelt, orde van dienst >
10.00 uur: uitzending via Kerkdienstgemist >


Kruiskerk
16.30 uur: themadienst over Diettrich Bonhoeffer, orde van dienst >
Voorganger ds. Sieb Lanser, organist Henk Trommel, online via kerkdienstgemist.nl >


Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Jakob Meinders, orde van dienst >


1e collecte  Diakonie : Stap Verder in Amsterdam Zuidoost

In het stadsdeel Amsterdam Zuidoost leven zo’n 80.000 mensen van 135 nationaliteiten. Het diaconaal oecumenisch centrum ‘Stap verder’ heeft speciale aandacht voor de nieuwkomers, zowel de mensen mét als zonder geldige papieren. ‘Stap verder’ heeft een spreekuur, verwijst mensen door naar instanties, biedt laagdrempelige taallessen en heeft een ouder-kindproject. Medewerkers van ‘Dokters van de wereld’ verzorgen een medisch spreekuur. Kortom: een plek midden in de wijk waar de kerken diaconaal present zijn voor mensen die nergens anders terecht kunnen.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Stap Verder.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.

2e collecte Kerk : Het Nederlands Bijbelgenootschap

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) brengt de Bijbel dichtbij in binnen- en buitenland. Dat doet men door de Bijbel te vertalen in begrijpelijke en moderne taal, de Bijbel beschikbaar te stellen, uitleg en achtergronden over de Bijbel te geven en mensen de relevantie van de Bijbel te laten ervaren. Daarom vandaag een collecte voor het NBG. Van harte aanbevolen!

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. NBG.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.


Zie ook het overzicht van de collecte-opbrengsten: collecte-opbrengsten >


Kerkdiensten in de Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.A. Mol
18.30 uur: prop. J van Eijsden


Geen diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel VUmc
Vreugdehof
Zorgcentrum Groenelaan
Ziekenhuis Amstelland
De Buitenhof
Zorgcentrum Zonnehuis


God heeft Christus als hoofd aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

Ef 1:15-23

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >