Kerkdiensten op 19 mei

1e collecte diaconie: stichting Edukans
2e collecte kerk: wijkwerk


Kruiskerk
10.00 uur:  ds. S.H. Lanser, dienst van Woord en Tafel   > kruispuntjes, orde van dienst
16.00 uur:  Nienke van der Heiden, gezinsdienst ‘Verhaal in de Kruiskerk’


Paaskerk
10.00 uur:  ds. W.T. Pieterse, bevestiging ambtsdragers, m.m.v. de Paaskerkcantorij  > orde van dienst


Pelgrimskerk
10.30 uur:  cantatedienst, liturg: ds. H.U. de Vries, koor ‘Linguae atque Cordis’ zingt het Gloria van Francis Poulenc   > orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. P.R. Eisinga, Bergambacht
16.00 uur: ds. P.G. Oskamp, Waverveen


Toelichting 1e collecte: Wereldwijd gaan 264 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Zij geloven dat talent niet verloren mag gaan en werken daarom elke dag samen met scholen, docenten en ouders aan goed onderwijs. Edukans zorgt onder andere voor een veilige leeromgeving, goed opgeleide docenten en betrokken ouders. Allemaal succesfactoren om een kind te laten slagen op school. Helpt u mee?
Toelichting 2e collecte:
Paaskerk Wijkwerk
De collecte van deze week is bestemd voor het wijkwerk. Deze week brengen wij de ‘Zonnehuisbus’ onder uw aandacht. Voor hen waarvoor het lastig is om zelfstandig naar de kerk te komen, rijdt ‘Zonnehuisbus’. Hiermee worden mensen thuis opgehaald. De opbrengst van deze collecte is onder andere bestemd om deze bus te laten rijden.
Kruiskerk Wijkwerk
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze wijkkas. De bestemming is onder andere voor: bloemen in de kerk en voor zieken, onze website, Kruispuntjes, liturgieën. En wij brengen vandaag speciaal beeld en geluid onder uw aandacht. Mogen wij u alvast heel hartelijk danken voor uw gift?
Pelgrimskerk Wijkwerk
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze wijkkas. De bestemming is onder andere voor: bloemen in de kerk en voor zieken, onze website, de liturgieën. Mogen wij u alvast heel hartelijk danken voor uw gift?


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: dr. F. Stock


Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst


Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen


Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


De Buitenhof
zaterdag 18 mei
10.30 uur: RK-viering


Zorgcentrum Zonnehuis
zaterdag 18 mei
10.45 uur: Dhr. A. Huisman


Jezus vroeg aan de blinde: ?Wat wilt u dat ik voor u doe?? Hij antwoordde: ?Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.? Jezus zei tegen hem: ?Ga heen, uw geloof heeft u gered.? En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg.

Mc 10:46-52

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >