Overzicht kerkdiensten


Gezamenlijke viering van Kruiskerk en Paaskerk, online vanuit de Paaskerk
ds. Sieb Lanser
10.00 uur: uitzending via > Kerkdienstgemist
11.30 uur: uitzending via RTV Amstelveen


Kruiskerk
16.30 uur: vesperviering


Kerkdienst in de Pelgrimskerk
10.30 uur: mw. Nelly Versteeg


1e collecte  Diakonie : Een warm hart kost meer

Vandaag collecteren voor Stichting De Regenboog. De overheid besteedt minder geld aan sociale doelen en vraagt meer maatschappelijke inzet van burgers. Ook van kwetsbare mensen die al moeite genoeg hebben het eigen hoofd boven water te houden. De kosten van alledag stijgen en mensen moeten meer werken om rond te komen. Een warm hart voor een ander kost tijd en geld. Van beiden is minder beschikbaar.
Stichting De Regenboog motiveert en mobiliseert mensen om zich in te zetten voor een kwetsbare stadsgenoot. Helpt u mee?

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. St. Regenboog.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.

2e collecte Kerk : Communicatie in onze gemeente

In deze tijd is de kerk geen vanzelfsprekendheid meer. We moeten onze activiteiten daarom nog actiever onder de aandacht van de mensen brengen. Paulus ging op de Areopagus staan; in deze tijd is internet een belangrijke plek waar mensen samenkomen en nieuwe gemeenschappen gaan vormen. Maar ook op andere manieren willen we met de mensen om ons heen communiceren. Met de opbrengst van deze collecte wordt onder andere het onderhouden van de websites betaald.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. communicatie.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.


Zie ook het overzicht van de collecte-opbrengsten: collecte-opbrengsten >


Kerkdiensten in de Pauluskerk
10.00 uur: ds. H.I. Methorst, Nieuwerkerk a.d. IJssel
18.30 uur: ds. J. Kommers, Harderwijk


Geen diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel VUmc
Vreugdehof
Zorgcentrum Groenelaan
Ziekenhuis Amstelland
De Buitenhof
Zorgcentrum Zonnehuis


Paulus schreef: Geprezen zij God die ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.

2 Kor 1:3-7

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >