Kerkdiensten 17 november

1e collecte diaconie: Stichting Derde Wereldhulp
2e collecte kerk: wijkwerk


Kruiskerk
10.00 uur: ds. F.H. Breukelman, Terschelling West   > kruispuntjes, orde van dienst

Paaskerk
10.00 uur: ds. G.J. de Bruin  > orde van dienst
In deze dienst neemt ds. Gert Jan de Bruin afscheid van onze gemeente, m.m.v. een ad-hoc koor

Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. J. Meinders  > orde van dienst

Pauluskerk
10.00 uur: ds. L. Plug, Barneveld
18.30 uur: ds. M. Aangeenbrug, Apeldoorn


Toelichting 1e collecte: Stichting Derde Wereld Hulp (SDWH) zet zich in voor kansarme kinderen in de omgeving van Vijayawada, een stad in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh aan de oostkust van India. Dit zijn kinderen uit de allerarmste gezinnen en weeskinderen. In haar huizen Tulip Garden Home (70 jongens en meisjes) en Tulip Garden Hostel (80 meisjes) biedt SDWH de kinderen onderdak, voeding, gezondheidszorg, scholing, structuur en een liefdevol gezinsleven en daarmee de kans op een goede en zelfstandige toekomst. Er is altijd wel iets nodig zoals kleding en nieuwe schoenen. Uw gift aan deze collecte wordt onder andere daaraan besteed.

Toelichting 2e collecte:
Paaskerk Wijkwerk
Soms kunnen we niet in de kerk zijn en willen toch de kerkdienst niet missen. Dan is er Kerkdienstgemist.nl waar we live of uitgesteld naar kunnen kijken. Maar dit kost wel geld. De collectie van vandaag is speciaal voor de kosten van Kerkdienstgemist.nl.
Kruiskerk Wijkwerk
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze wijkkas. De bestemming is onder andere voor: bloemen in de kerk en voor zieken, onze website, Kruispuntjes, liturgieën. Wij rekenen op uw gift bij deze collecte.
Pelgrimskerk Wijkwerk
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze wijkkas. De bestemming is onder andere voor: bloemen in de kerk en voor zieken, onze website, de liturgieën. Wij rekenen op uw gift bij deze collecte.


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: ds. D. Kuiper

Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. L. Meiling

Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


zaterdag 16 november

De Buitenhof
10.30 uur: RK-viering

Zorgcentrum Zonnehuis
10.45 uur: mw L. Vroom


Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.

Spr 4:23

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >