Kerkdiensten op 17 maart

1e collecte diaconie: Kerk in Aktie: Binnenlands Diaconaat
2e collecte kerk: Wijkwerk


Kruiskerk
10.00 uur:  ds. M.M. Bogaard  > kruispuntjes, orde van dienst
17.00 uur:  muzikale vesperviering, liturg: ds. J.J.A. Doolaard, Zeist, koorwerken door Vocaal Ensemble Voci Vivaci Schubert, Gott ist mein Hirt (Psalm 23); Mendelssohn, 2 Motetten & Rheinberger, Abendlied  > kruispuntjes, orde van dienst


Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse  > orde van dienst


Pelgrimskerk
10.30 uur:  drs. R.J. Prent  > orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.A.J. de Pater, Noordwijk
16.00 uur: ds. A. Baas, afscheidsdienst


Toelichting 1e collecte:
 Verlaat de gevangenis … en dan?
Gevangenen die vrij komen, maken een nieuw begin. Een unieke kans, met grote uitdagingen. Want hoe vind je werk, hoe ben je weer vader of moeder voor je kinderen, hoe herstel je het contact met familie en vrienden? Via organisaties als Gevangenzorg Nederland en Exodus en hun vele vrijwilligers begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. In de gevangenis via voorbereidende gesprekken en cursussen en daarna begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun naasten bij de re-integratie.

Toelichting 2e collecte:
Paaskerk Wijkwerk
De collecte van deze week is bestemd voor het wijkwerk. Deze week brengen wij de ‘Zonnehuisbus’ onder uw aandacht. Voor hen waarvoor het lastig is om zelfstandig naar de kerk te komen, rijdt ‘Zonnehuisbus’. Hiermee worden mensen thuis opgehaald. De opbrengst van deze collecte is onder andere bestemd om deze bus te laten rijden.

Kruiskerk Wijkwerk
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze wijkkas. De bestemming is onder andere voor: bloemen in de kerk en voor zieken, onze website, Kruispuntjes, liturgieën. Wij rekenen op uw gift bij deze collecte.

Pelgrimskerk Wijkwerk
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze wijkkas. De bestemming is onder andere voor: bloemen in de kerk en voor zieken, onze website, de liturgieën. Wij rekenen op uw gift bij deze collecte.


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras


Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst


Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: ds. E. Plantier


Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


De Buitenhof
zaterdag 16 maart
10.30 uur: RK-viering


Zorgcentrum Zonnehuis
zaterdag 16 maart
10.45 uur: ds J.A. Verkerk (i.p.v. pastor J.P. Adolfs)


Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.

Spr 3:1-12

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >