Kerkdiensten op 17 februari

1e collecte diaconie: Kerk in Actie: Droogte overleven in Ethiopië
2e collecte kerk: Wijkwerk


Kruiskerk
10.00 uur:  ds. W.T. Pieterse  > kruispuntjes, orde van dienst


Paaskerk
10.00 uur: ds. M.M. Bogaard, doopdienst  > orde van dienst
15.30 uur: ds. M.M. Bogaard, dienst van Woord en Gebed  > orde van dienst


Pelgrimskerk
10.30 uur:  ds. S.H. Lanser  > orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.A. Mol, Driezum
18.30 uur: ds. A. Baas


Toelichting 1e collecte:  Kerk in Actie verleent noodhulp, en vergroot de weerbaarheid van mensen door hen beter voor te bereiden op rampen. Kerk in Actie biedt via de plaatselijke kerk in Ethiopië extra hulp aan de meest kwetsbare groepen, zoals herders en boeren, kinderen, (zwangere) vrouwen en ouderen onder andere met voedselpakketten, herstel van waterputten, nieuw vee en landbouwgereedschap en voorlichting over hygiëne en water. Helpt u mee?

Toelichting 2e collecte:
Paaskerk Wijkwerk
Soms kunnen we niet in de kerk zijn en willen toch de kerkdienst niet missen. Dan is er Kerkdienstgemist.nl waar we live of uitgesteld naar kunnen kijken. Maar dit kost wel geld. De collectie van vandaag is speciaal voor de kosten van Kerkdienstgemist.nl.

Kruiskerk Wijkwerk
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze wijkkas. De bestemming is onder andere voor: bloemen in de kerk en voor zieken, onze website, Kruispuntjes, liturgieën. Wij rekenen op uw gift bij deze collecte.

Pelgrimskerk Wijkwerk
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze wijkkas. De bestemming is onder andere voor: bloemen in de kerk en voor zieken, onze website, de liturgieën. Wij rekenen op uw gift bij deze collecte.


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: ds. B.M.H. van Drongelen


Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst


Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: mw. L. Meiling


Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


De Buitenhof
zaterdag 16 februari
10.30 uur: RK-viering


Zorgcentrum Zonnehuis
zaterdag 16 februari
10.45 uur: pastor J.P. Adolfs


God heeft Christus als hoofd aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

Ef 1:15-23

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >