Kerkdiensten op 16 juni

1e collecte diaconie: Stichting Derde Wereldhulp (SDWH)
2e collecte kerk: Raad van Kerken


Kruiskerk
10.00 uur:  ds. S.H. Lanser en dhr. R. Weeda, oecumenische openluchtdienst  > kruispuntjes, orde van dienst


Paaskerk
10.00 uur:  ds. G.J. de Bruin  > orde van dienst
19.30 uur:  oecumenische Taizéviering  > orde van dienst


Pelgrimskerk
10.30 uur:  ds. P. Masmeijer, Zegveld   > orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. G. Lugthart, Katwijk
18.30 uur: ds. G. Lustig, Zeist


Toelichting 1e collecte: Stichting Derde Wereld Hulp (SDWH) zet zich in voor kansarme kinderen in de omgeving van Vijayawada aan de oostkust van India. Het belangrijkste doel is de kinderen in staat te stellen op hun eigen benen te staan. De zomervakantie is voor de kinderen in India alweer voorbij en we willen vandaag de schoolspullen en nieuwe leesboeken centraal zetten. Deze zijn elk jaar weer hard nodig!
Wanneer u liever een bedrag over wilt maken kan dit op het volgende rekeningnummer: NL 81 RABO  035 18 89 086 ten name van Stichting Derde Wereld Hulp te Amstelveen. SDWH heeft een ANBI-status.

Toelichting 2e collecte: In de Raad van Kerken in Nederland werken zeventien kerken officieel samen. De lidkerken vaardigen hun mensen af en samen zetten zij een kerkelijke lijn uit. Zij zetten zich in voor de bestrijding van armoede in Nederland, een zorgvuldige opvang van vreemdelingen in Nederland en voor goed overleg tussen verschillende kerken en godsdiensten. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat de Raad van Kerken de samenwerking uitbouwt en u geeft de kerken een gezamenlijk gezicht richting overheid en samenleving.


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk


Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst


Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: pastor H. Dornseiffen


Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


De Buitenhof
zaterdag 15 juni
10.30 uur: RK-viering


Zorgcentrum Zonnehuis
zaterdag 15 juni
10.45 uur: de heer W.L. Vreeken


Geprezen zij de Heer, dag aan dag, deze God draagt ons en redt ons.

Ps 68:1-20

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >