Overzicht van alle diensten

1e collecte diaconie: Kerk in Aktie: samenwerken aan een stabiele toekomst in Kameroen
2e collecte kerk: Wijkwerk


Kruiskerk
10.00 uur: ds. Sytze de Vries, Schalkwijk  > kruispuntjes, orde van dienst

Kruiskerk
17.00 uur: muzikale vesperviering, liturg: dr. Hanna Rijken, Utrecht
Uitgevoerd  wordt de Buxtehude cantate ‘Gott hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Seele’ (BuxWV 34) door koor ‘Linguae atque Cordis’, solisten en instrumentalisten

Paaskerk
10.00 uur: ds. Arianne Geudeke, Wilnis  > orde van dienst
M.m.v. de Paaskerkcantorij

Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Harmen de Vries  > orde van dienst
M.m.v. de cantorij

Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.A. Mol, Driezum
18.30 uur: ds. P. Molenaar, Lunteren


Toelichting 1e collecte:  De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel-zone: een regio met een grillig klimaat. Door lange periodes van extreme droogte rukt de woestijn op. Daarnaast telt de regio veel vluchtelingen, door onrust in de omliggende landen. Samen met lokale kerken en de inwoners van dit gebied werkt Kerk in Actie aan een stabiele toekomst. We ondersteunen boeren om via duurzame landbouw voldoende voedsel te verbouwen. Ook krijgen boeren training over veeteelt en waterbeheer. Tot slot bieden we noodhulp aan vluchtelingen in de regio. Helpt u mee?

Toelichting 2e collecte:
Paaskerk Wijkwerk
Soms kunnen we niet in de kerk zijn en willen toch de kerkdienst niet missen. Dan  is er Kerkdienstgemist.nl waar we live of uitgesteld  naar kunnen kijken. Maar dit kost wel geld. De collectie van vandaag is speciaal voor de kosten van Kerkdienstgemist.nl.
Kruiskerk Wijkwerk
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze wijkkas. De bestemming is onder andere voor: bloemen in de kerk en voor zieken, onze website, Kruispuntjes, liturgieën. Wij rekenen op uw gift bij deze collecte.
Pelgrimskerk Wijkwerk
Deze week collecteren wij voor het wijkwerk. De opbrengst gaat naar onze wijkkas. De bestemming is onder andere voor: bloemen in de kerk en voor zieken, onze website, de liturgieën. Wij rekenen op uw gift bij deze collecte.


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


zondag 16 februari

Kapel VUmc
10.00 uur: pastor Eric Bras

Vreugdehof
10.30 uur: pastor Uschi Janssen

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst

Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


zaterdag 15 februari

De Buitenhof
10.30 uur: RK-viering

Zorgcentrum Zonnehuis
10.45 uur: geen dienst


Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.

Spr 3:1-12

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >