Kerkdiensten op 16 december

1e collecte diaconie: Kerstgaven en attenties: lichtpuntje in donkere dagen
2e collecte kerk: eredienst & pastoraat in onze gemeente


Kruiskerk
10.00 uur: ds. S.H. Lanser, dienst van Woord en Tafel  > orde van dienst


Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse  > orde van dienst
14.30 uur: Kerst sing-in


Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries, muzikale dienst met o.a. Carols uit de Engelse koortraditie  > orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas


Toelichting 1e collecte: Jaarlijks ontvangen buurtgenoten, van wie wij weten dat zij hulp nodig hebben, een kerstgift. Om iets extra’s mee te kunnen doen: een lekkere kerstmaaltijd of een cadeautje voor de kinderen. Zo’n onverwachte gift tovert een glimlach op vele gezichten. Door uw gift helpt u mee om dit mogelijk te maken.

Toelichting 2e collecte: De toenemende vergrijzing van onze samenleving brengt specifieke problemen met zich mee waarvoor de kerken aandacht willen vragen. Zowel thuiswonende ouderen als bewoners in verzorgings- en verpleegtehuizen verdienen pastorale zorg. Graag vragen wij daarom uw aandacht voor de collecte die voor de instandhouding van dit ouderenpastoraat wordt gehouden.


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: ds. A.A. Geudeke


Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen


Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst


Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


zaterdag 15 december


De Buitenhof
10.30 uur: RK-viering


Zorgcentrum Zonnehuis
10.45 uur: pastor J.P. Adolfs


Paulus zei: Herinner de woorden van de Heer Jezus, die gezegd heeft: ?Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.?

Hnd 20:17-38

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >