Overzicht kerkdiensten


Kruiskerk
10.00 uur: mw Trudy Joosse-Ridder
16.30 uur: muzikale vesperdienst, verzorgd door het Bach Ensemble Amsterdam, liturg ds. N. Scholten,
online via kerkdienstgemist.nl >


Paaskerk
10.00 uur: ds. Bara van Pelt
online via kerkdienstgemist.nl >


Pelgrimskerk
10.30 uur: de heer Chr. Koldewijn


1e collecte  Diakonie :

Wijkdoel Paaskerk, Voedselbank Amstelveen

In onze welvaartsmaatschappij gaat veel goed voedsel verloren door overproductie en overconsumptie. Daarnaast groeit, haast ongemerkt, de kloof tussen rijke en arme mensen, ook in Amstelveen. Stichting Voedselbank Amstelveen wil deze kloof overbruggen door overtollige levensmiddelen beschikbaar te stellen aan mensen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben in hun primaire levensonderhoud: eten en drinken. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om Stichting Voedselbank Amstelveen hierbij te helpen.

Wijkdoel Kruiskerk, Oxfam Novib, Jemen

14 miljoen mensen in Jemen staan aan de rand van hongersnood. Bijna 90% van het voedsel moet worden geïmporteerd. Meer dan drie miljoen mensen hebben hun huis moeten ontvluchten voor het geweld. Oxfam Novib verleent noodhulp met water, voedsel, medicijnen, onderdak, en bouwen sanitaire voorzieningen om uitbraken van besmettelijke ziektes te voorkomen.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. wijkdoel Paaskerk of wijkdoel Kruiskerk.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.

2e collecte Kerk : Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening

Veel jongeren in Rwanda hebben te maken met werkloosheid, armoede en geweld. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda die trainingen aanbiedt om jongeren hun talenten te laten ontdekken en te versterken. De kerk leert arme gemeenteleden hoe ze met betere landbouwmethoden en via spaargroepen hun levensomstandigheden kunnen verbeteren. Voor mensen met trauma’s vanwege de genocide van 1994 organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’, zodat daders en slachtoffers weer samen verder kunnen.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Rwanda.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.


Zie ook het overzicht van de collecte-opbrengsten: collecte-opbrengsten >


Kerkdiensten in de Pauluskerk
10.00 uur: ds. B. Jongeneel
18.30 uur: ds. G.D. Goijert


Geen diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel VUmc
Vreugdehof
Zorgcentrum Groenelaan
Ziekenhuis Amstelland
De Buitenhof
Zorgcentrum Zonnehuis


God heeft Christus als hoofd aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

Ef 1:15-23

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >