Kerkdiensten op 15 september

1e collecte diaconie: Een warm hart kost meer
2e collecte kerk: Zending – versterk de kerk in het Midden-Oosten


Kruiskerk
10.00 uur:  mw. A. Winter  kruispuntjes, orde van dienst =>


Paaskerk
10.00 uur:  ds. G.J. de Bruin en ds. W.T. Pieterse, startzondag, m.m.v. de Paaskerkcantorij  > orde van dient en > Paaskerkberichten


Pelgrimskerk
10.30 uur:  ds. R.M. Witteveen, Haarlem   > orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. J.Geene, Katwijk
18.30 uur: ds. P. Veerman, Katwijk


Toelichting 1e collecte: Vandaag collecteren van voor Stichting De Regenboog. De overheid besteedt minder geld aan sociale doelen en vraagt meer maatschappelijke inzet van bur­gers. Ook van kwetsbare mensen die al moeite genoeg hebben het eigen hoofd boven water te houden. De kosten van alledag stijgen en mensen moeten meer werken om rond te komen. Een warm hart voor een ander kost tijd en geld, van beiden is minder beschikbaar. Stichting De Regenboog motiveert en mobiliseert mensen om zich in te zetten voor een kwetsbare stadsgenoot. Helpt u mee?

Toelichting 2e collecte: Ondanks het voortdurende geweld in het Midden-Oosten zijn er sprankjes hoop. Zo zijn in Irak veel steden op IS heroverd en kunnen mensen terugkeren naar huis. Ook in Syrië zijn er mensen die voorzichtig teruggaan naar veilige ge­bieden. Daar aangekomen, treffen zij echter een enorme verwoesting aan. Sa­men met lokale kerken helpt Kerk in Actie bij het herstel van huizen, scholen en drinkwatervoorzieningen. We ondersteunen mensen met vakopleidingen en le­ningen om een eigen bedrijf te beginnen, en bieden traumaverwerking. Met uw collecteopbrengst ondersteunt u deze hulpverlening door kerken ter plaatse.


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras


Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep


Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst


Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


De Buitenhof
zaterdag 14 september
10.30 uur: ds. S. van der Hoek


Zorgcentrum Zonnehuis
zaterdag 14 september
10.45 uur: pastor J.P. Adolfs


Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.

Rom 15:7-13

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >