Kerkdiensten op 14 april

1e collecte diaconie: Stoelenproject
2e collecte kerk: Landelijk jeugd-en jongerenwerk


Kruiskerk
10.00 uur:  mw M. Keijzer-Meeuwse, Voorburg   > kruispuntjes, orde van dienst


Paaskerk
10.00 uur: Ds. G.J. de Bruin, uitvoering liturgisch muziekproject: ‘Opdat Wij Zien’  > orde van dienst

19.30 uur: meditatieve viering met muziek van Taizé  > orde van dienst


Pelgrimskerk
10.30 uur:  de heer Chr. Koldewijn, Badhoevedorp > orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. A.A.A. Prosman, Amersfoort
16.00 uur: ds. R.F. Mauritz, Lelystad


Toelichting 1e collecte:
Het Stoelenproject is de meest laagdrempelige avond- en nachtopvang van Amsterdam. De opvang is sober, maar veilig, warm en gratis. Elke avond en nacht verblijven er 45 daklozen in deze opvang aan de Marnixstraat. Sinds 1989 wordt er van 15 september tot en met 30 april door 75 vrijwilligers gezorgd voor 10.000 overnachtingen. Vindt u ook dat daklozen recht hebben op een fatsoenlijke maaltijd en een dak boven hun hoofd? Help mee door een gift aan deze collecte.

Toelichting 2e collecte:
“Jongeren doorleven het paasverhaal”
Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde daarom een nieuw spel: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. De ontknoping vindt plaats op paasmorgen. De eerst editie was een groot succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst 150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee. Collecteer mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken.


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk


Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst


Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst


Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


De Buitenhof
zaterdag 13 april
10.30 uur: drs. P.J. Versteeg


Zorgcentrum Zonnehuis
zaterdag 13 april
10.45 uur: pastor J.P. Adolfs


Jezus zei tot zijn leerlingen: Geloof in het licht, dan bent u kinderen van het licht.

Joh 12:35-36

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >