Overzicht kerkdiensten


Kruiskerk
10.00 uur: mw. Trudy Joosse-Ridder


Paaskerk
10.00 uur: ds. Werner Pieterse

19.30 uur: oecumenische Taizéviering


Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Sieb Lanser


1e collecte  DiakonieEen warm hart kost meer

Vandaag collecteren voor Stichting De Regenboog. De overheid besteedt minder geld aan sociale doelen en vraagt meer maatschappelijke inzet van burgers. Ook van kwetsbare mensen die al moeite genoeg hebben het eigen hoofd boven water te houden. De kosten van alledag stijgen en mensen moeten meer werken om rond te komen. Een warm hart voor een ander kost tijd en geld. Van beiden is minder beschikbaar.

Stichting De Regenboog motiveert en mobiliseert mensen om zich in te zetten voor een kwetsbare stadsgenoot. Helpt u mee?

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. St. Regenboog.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.

2e collecte Kerk : Kliederkerk geeft onze kerk weer hoop
Een oudere vrouw vertelt hoe gezinnen door deze creatieve vorm van kerk-zijn de weg naar haar kerk weer weten te vinden. Meer dan de helft van de kliederkerk-bezoekers is niet betrokken bij de kerk, bijna eenderde is niet-gelovig. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s maken met dank aan kliederkerk kennis met bijbelverhalen en worden gastvrij onthaald in een warme gemeenschap. In Amstelveen bestaat het al een aantal jaar. Collecteer mee om kliederkerk ook in andere plaatsen te laten groeien.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. Kliederkerk.

U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.


Zie ook het overzicht van de collecte-opbrengsten: collecte-opbrengsten >


Kerkdiensten in de Pauluskerk
10.00 uur: prop. H.B. van der Knijff, Stolwijk
18.30 uur: ds. T.N. Zuijderduin, Oosterwolde


Geen diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel VUmc
Vreugdehof
Zorgcentrum Groenelaan
Ziekenhuis Amstelland
De Buitenhof
Zorgcentrum Zonnehuis


Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus.

1 Pe 4:7-11

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >