Kerkdiensten op 13 oktober

1e collecte diaconie: wijkdoel
2e collecte kerk: Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente


Kruiskerk
10.00 uur:  ds. S.H. Lanser, dienst van Schrift en Tafel  > kruispuntjes, orde van dienst


Kruiskerk
16.00 uur:  mw. Nienke van der Heiden, ‘Verhaal in de Kruiskerk’


Paaskerk
10.00 uur:  ds. G.J. de Bruin   > orde van dienst


Paaskerk
19.30 uur:  oecumenische Taizéviering   > orde van dienst


Pelgrimskerk
10.30 uur:  ds. D.J.H. Wolse, Lelystad, met de cantorij  > orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Beens, Barneveld
18.30 uur: ds. G.M. van Meijeren, Hoevelaken


Toelichting 1e collecte:  de toelichting wordt u aangereikt door uw wijkdiaconie

Toelichting 2e collecte:  vandaag vragen wij u aandacht voor de kinderkerk, kindernevendienst, tienerdienst en 12+dienst. Met allerlei materialen en activiteiten worden kinderen en jongeren geholpen bij het ontdekken van de waarde van het geloof in hun leven. De opbrengst van deze collecte is onder andere bestemd ter ondersteuning en ontwikkeling van deze activiteiten tijdens de zondagse vieringen. Draagt u hieraan bij?


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: ds. D. Kuiper


Vreugdehof
10.15 uur: pastor J. Engelen


Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst


Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


De Buitenhof
zaterdag 12 oktober
10.30 uur: ds. S. van der Hoek


Zorgcentrum Zonnehuis
zaterdag 12 oktober
10.45 uur: pastor J.P. Adolfs


Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.

Spr 3:1-12

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >