Kerkdiensten op 13 januari

1e collecte diaconie: Stichting De Regenboog
2e collecte kerk: Wijkwerk


Kruiskerk
10.00 uur: drs. R.J. Prent  > orde van dienst


Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse  > orde van dienst
19.30 uur:  oecumenische Taizéviering > orde van dienst


Dagcentrum Westwijk
10.30 uur:  ds. G.J. de Bruin  > orde van dienst


Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. S.H. Lanser  > orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. Baas
18.30 uur: ds. A. Baas


Toelichting 1e collecte:  De kloof tussen arm en rijk Bij De Regenboog Groep dromen we van een wereld waarin iedereen voldoende geld heeft om zijn of haar dromen waar te kunnen maken. In de realiteit werkt Stichting De Regenboog met het idee dat armere mensen altijd een plek moeten kunnen hebben in de stad. Dat de stad sociaal blijft voor mensen met minder geld, voor eenzame mensen, voor mensen zonder dak boven hun hoofd. De laatste jaren neemt de kloof tussen arm en rijk in de stad toe. Een op de vijf Amsterdamse gezinnen leeft op of onder de armoedegrens. Het centrum van de stad verrijkt en de minder bedeelden verdwijnen naar wijken buiten de ring. Ontmoetingen tussen arm en rijk vinden niet langer automatisch plaats. Stichting de Regenboog wil mensen verbinden. Helpt u mee?

Toelichting 2e collecte:  De kosten om de kerk open te houden en te verwarmen worden betaald uit de Actie Kerkbalans die op 20 januari van start gaat. Het werk in de wijk, de bloemen, koffie en thee na de dienst en dergelijke komen uit de wijkkas. Laat het 2e collectezakje dan ook niet aan u voorbijgaan.


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: ds. C.B. Spronk


Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep


Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst


Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


De Buitenhof
zaterdag 12 januari
10.30 uur: ds. S. van der Hoek


Zorgcentrum Zonnehuis
zaterdag 12 januari
10.45 uur: mw A. Peters


Houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.

Heb 13:1-8

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >