Kerkdiensten op 12 mei

1e collecte diaconie: Kerk in Actie Noodhulp: Kerk zijn in Syrië
2e collecte kerk: Landelijk jeugd- en jongerenwerk: Op school het geloof ontdekken


Kruiskerk
10.00 uur:  ds. G.J. de Bruin  > kruispuntjes, orde van dienst


Paaskerk
10.00 uur:  ds. H.U. de Vries  > orde van dienst
19.30 uur:  oecumenische Taizéviering  > orde van dienst


Pelgrimskerk
10.30 uur:  de heer Chr. Koldewijn  > orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. P.J. Krijgsman, Benthuizen
16.00 uur: ds. J.A.C. Olie, Genemuiden


Toelichting 1e collecte: Op 5 mei vieren we nu al ruim 70 jaar lang onze vrijheid. Een bijzonder voorrecht, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. In Syrië lijden miljoenen mensen al meer dan 7 jaar dagelijks onder de gevolgen van de slepende burgeroorlog. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. Syrische kerken, zelf ook zwaar getroffen, kiezen er toch voor in deze tijden van nood een helper te zijn. Zij bieden noodhulp met voedsel, water, tijdelijk onderdak en medische zorg. Mensen die terugkeren naar veilige gebieden ondersteunen zij met vakopleidingen of leningen. Onze kerken steunen de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen. Helpt u mee?
Toelichting 2e collecte: Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfsprekend – soms zijn ze zelfs nooit in een kerkgebouw geweest. Ook in Amstelveen werken wij als kerk met scholen samen om kinderen het christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken. Jop, Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking door mee te denken, te experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen, netwerkbijeenkomsten te organiseren en ondersteunend materiaal aan te bieden. Steunt u ook dit mooie werk, zodat meer kinderen de kans krijgen om het christelijk geloof te ontdekken.


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: pastor E. Bras


Vreugdehof
10.15 uur: ds. A. Sneep


Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst


Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


De Buitenhof
zaterdag 11 mei
10.30 uur: ds. S. van der Hoek


Zorgcentrum Zonnehuis
zaterdag 11 mei
10.45 uur: pastor J.P. Adolfs


God heeft Christus als hoofd aangesteld voor de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult.

Ef 1:15-23

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >