Overzicht kerkdiensten


Gezamenlijke viering van Kruiskerk en Paaskerk, online vanuit de Paaskerk
prop. Ardin Mourik
10.00 uur: uitzending via > Kerkdienstgemist
11.30 uur: uitzending via RTV Amstelveen


Kerkdienst in de Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. Fokko Omta


1e collecte  Diakonie : Kerkwebradio

Kerkwebradio maakt het mogelijk om thuis de kerkdienst mee te kunnen luisteren. Dit is speciaal voor mensen die door ouderdom en/of ziekte niet meer naar de dienst kunnen komen. De diaconie stelt de benodigde kastjes gratis beschikbaar en betaalt ook de onderhoudskosten van de kastjes. De gebruikskosten van ongeveer €7,- worden zo mogelijk door de luisteraar zelf betaald. Om de kastjes kosteloos te blijven leveren vragen we vandaag uw bijdrage.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL32 INGB 0000 5268 33, t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. kerkwebradio.
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 1e collecte.

2e collecte Kerk : (Online) Kerkviering

In deze tijd waarin door de coronamaatregelen de kerkdeuren nog niet wagenwijd open staan, zijn we blij met de mogelijkheden die onze huidige digitale wereld ons biedt. Via de computer of televisie zijn we met elkaar verbonden. Op die manier kunnen we het Woord van God toch horen en beleven.

U kunt uw gift over maken op rekeningnummer NL53 ABNA 0549 31 65 23 t.n.v. Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert, o.v.v. kerkdienst online
U kunt ook direct een bedrag (online) overmaken met de link voor de 2e collecte.


Zie ook het overzicht van de collecte-opbrengsten: collecte-opbrengsten >


Kerkdiensten in de Pauluskerk
10.00 uur: ds. A. van Vuuren, Capelle a.d. IJssel
18.30 uur: ds. M. Aangeenbrug, Apeldoorn


Geen diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen

Kapel VUmc
Vreugdehof
Zorgcentrum Groenelaan
Ziekenhuis Amstelland
De Buitenhof
Zorgcentrum Zonnehuis


Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.

Spr 4:23

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >