Kerkdiensten op zondag 11 november

1e collecte diaconie: Kerk in Actie: Perspectief voor (ex)gedetineerden
2e collecte kerk: Jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente


Kruiskerk
10.00 uur: ds. M.F. Buitenwerf-van der Molen, gezinsdienst, verhaal in de Kruiskerk over Sint Maarten en de barmhartige
Samaritaan  > orde van dienst


Paaskerk
10.00 uur: ds. W.T. Pieterse  > orde van dienst
19.30 uur: Oecumenische Taizéviering  > orde van dienst


Pelgrimskerk
10.30 uur: ds. H.U. de Vries, met de cantorij  > orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Baas, Houten
18.30 uur: ds. A. Baas


Toelichting 1e collecte: Op eigen kracht na het uitzitten van een gevangenisstraf een nieuw leven opbouwen blijkt moeilijk te zijn. Exodus, partner van Kerk in Actie, ondersteunt gedetineerden hierbij. Ze kunnen terecht in een van de elf Exodushuizen. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Samen met meer dan 1.600 vrijwilligers, vaak afkomstig uit kerkelijke gemeenten, ondersteunt Exodus jaarlijks 4.000 gevangen, ex-gevangen en hun familieleden. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor het werk van Exodus en andere diaconale projecten in Nederland. Helpt u mee?

Toelichting 2e collecte: Wat staat daar nou?! – bekende verhalen opnieuw lezen; Zinspiration – een middag om studenten te inspireren; Kliederkerk – op een creatieve en sportieve manier bijbelverhalen ontdekken; Verhaal in de Kruiskerk – deze zondagochtend voor alle leeftijden. Creatief aan de slag met Sint Maarten en de barmhartige Samaritaan. Zo maar wat voorbeelden van activiteiten die mede door uw gift tot stand kunnen komen. Om elk kind en iedere jongere de kans te geven Gods liefde op eigen wijze te leren kennen.


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: ds. L. Wieringa


Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst


Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: ds. E. Plantier


Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


zaterdag 10 november


De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek


Zorgcentrum Zonnehuis
10.45 uur: ds. J.A. Verkerk


Jakobus schreef: God geeft aan iedereen zonder voorbehoud en zonder verwijt.

Jak 1:5-8

Geef ruimhartig aan Kerkbalans!

Actie Kerkbalans 2019 is gestart.
Er gebeurt veel moois in de kerk. Waardevolle gesprekken, inspirerende diensten en uiteenlopende activiteiten. Lees verder >