Kerkdiensten op 11 augustus

1e collecte diaconie: Kerk in Actie: Werelddiaconaat
2e collecte kerk: Werk binnen de Classis


Kruiskerk
10.00 uur:  drs. R.J. Prent  > kruispuntjes, orde van dienst


Paaskerk
10.00 uur:  ds. W.T. Pieterse   > orde van dienst


Pelgrimskerk
10.30 uur:  ds. S.H. Lanser   > orde van dienst


Pauluskerk
10.00 uur: nog onbekend
18.30 uur: ds. M. Noorderijk, Zetten-Andelst


Toelichting 1e collecte:  Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Met de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.

Toelichting 2e collecte:  Alle gemeenten van de Protestantse Kerk ontmoeten elkaar in een van de elf classicale vergaderingen. De classis is belangrijk als platform en gemeenschap van gemeenten, als regionale kerk. Goed beschouwd is de classis het protestantse bisdom en de classicale vergadering de protestantse bisschop. Daarom zijn – de eeuwen door – juist hier wezenlijke taken neergelegd. Enkele voorbeelden: het examineren van kandidaten tot de heilige dienst, het goedkeuren van uitgebrachte beroepen, de visitatie en het uitoefenen van de kerkelijke tucht. Dit alles in het kader van het bijstaan van de kerkenraden. De opbrengst van deze collecte wordt onder andere besteed aan de kosten die hiervoor worden gemaakt.


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: ds. N. de Reus


Vreugdehof
10.15 uur: geen dienst


Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst


Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


De Buitenhof
zaterdag 10 augustus
10.30 uur: drs. P.J. Versteeg


Zorgcentrum Zonnehuis
zaterdag 10 augustus
10.45 uur: mw A. Peters


Jezus zei tot zijn leerlingen: Geloof in het licht, dan bent u kinderen van het licht.

Joh 12:35-36

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >