Kerkdiensten 10 november

1e collecte diaconie: Stichting Stap Verder
2e collecte kerk: steun kleine kerkgemeenschappen


Kruiskerk
10.00 uur: ds. P. Masmeijer, Zegveld  > kruispuntjes, orde van dienst
Dienst van Woord en Tafel

Kruiskerk
17.00 uur: muzikale vesperviering
Liturg: ds. M.F. Buitenwerf – van der Molen, Leiderdorp
De Vesperscantorij zingt de Bach cantate Also hat Gott die Welt geliebet (BWV 86), begeleid door een Barokensemble

Paaskerk
10.00 uur:  ds. A.A. Geudeke, Wilnis  > orde van dienst

Pelgrimskerk
10.30 uur: drs. P.J. Versteeg   > orde van dienst

Pauluskerk
10.00 uur: ds. P. Baas, Houten
18.30 uur: ds. L.M. Jongejan, Ede


Toelichting 1e collecte: In het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost wonen zo’n 135 nationaliteiten. De helft van hen is eerstegeneratieallochtoon. Velen spreken geen Nederlands en verdwalen in het woud van instanties. Midden in de Bijlmer staat het diaconaal oecumenisch centrum ‘Stap Verder’. ‘Stap Verder’ heeft spreekuren, verwijst mensen door naar instanties en biedt taallessen. Voor €30,- kan er een nieuw lesboek worden gekocht. Helpt u deze mensen mee om een toekomst op te bouwen?
Toelichting 2e collecte: Vandaag is de landelijke collecte voor de Protestantse Kerk bestemd voor ondersteuning van dorpskerken. Waar de zichtbare aanwezigheid van de kerk in een dorp onder spanning staat door het teruglopende ledenaantal, ondersteunt de Protestantse Kerk dorpskerken om present te blijven en actief bij te dragen aan de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door activiteiten in een dorp en de kerk aan elkaar te verbinden, zoals in een dorpscoöperatie, een voedselbank of door (pastorale en diaconale) burenhulp te stimuleren. Helpt u mee?


Overige diensten in de Zorg-/Ziekenhuizen


Kapel VUmc
10.00 uur: ds. M. Berends-van Hoek

Vreugdehof
10.15 uur: pastor U. Janssen

Zorgcentrum Groenelaan
10.30 uur: geen dienst

Ziekenhuis Amstelland
10.45 uur: geen dienst


zaterdag 9 november

De Buitenhof
10.30 uur: ds. S. van der Hoek

Zorgcentrum Zonnehuis
10.45 uur: pastor J.P. Adolfs


Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus.

1 Pe 4:7-11

Beleidsplan 2019 – 2025

Met twee bijlagen:
bijlage 1. financiën, personeel en gebouwen
bijlage 2. verwerking van de opmerkingen van gemeenteleden op het concept beleidsplan
Lees verder >